MicrosoftTeams-image (3).jpeg

Förändringar i lagstiftning för socialförsäkringen gynnar få

Vid årsskiftet trädde en rad nya lagar i kraft som bidrar till ökat stöd för barncancerdrabbade-och överlevare. För dem som redan tar del av förmånerna från socialförsäkringen innebär förändringarna mer pengar i plånboken varje månad. Men grundproblematiken kvarstår då alldeles för få beviljas till exempel sjuk-och aktivitetsersättning.

Barncanceröverlevare bär ett tungt ansvar i att ständigt bevaka och förnya ansökningar till olika bidrag. Låga ersättningar begränsar individens möjlighet att frigöra sig från närstående, och många har på grund av sena komplikationer från cancerbehandlingen svårt att klara av administrationen på egen hand. Utan föräldrar eller andra närstående riskerar de att falla mellan stolarna. Har den unga överlevaren och/eller dess närstående annan språkbakgrund än svenska försvåras situationen ytterligare. Denna golgata-vandring, som många av Barncancerfondens medlemmar upplever efter avslutad behandling, påverkar inte bara livskvaliteten utan försämrar också de drabbades prognos för tillfrisknande.   

Grundproblematiken kvarstår då allt för få beviljas förmånerna  
Barncancerfonden ser med oro på att de nya lagändringarna bortser från grundproblemet med socialförsäkringen, nämligen att avslagen på ansökningar om sjuk-och aktivitetsersättning ökar. Försäkringskassan underkänner i många fall medicinska specialistutlåtanden, nekar ersättning och drar in stödinsatser. Handläggningstiderna är långa, vilket riskerar att försämra individens mående, hälsa och ekonomiska situation. Många barncanceröverlevare vittnar om att handläggares bristande förståelse medför att de känner sig misstänkliggjorda. Barncancerfonden möter ofta vuxna barncanceröverlevare som tvingas bo hos och låna pengar av närstående, när stödet från samhället uteblir. 

Barncancerfonden vill se ytterligare förbättringar 
Barncancerfonden lämnade strax innan jul in ett remissvar till Socialdepartementet avseende den statliga utredningen En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet.  Där lyfter Barncancerfonden synpunkter på hur socialförsäkringssystemet behöver förändras för att bli rättssäkert, likvärdigt och ha ett tydligt individfokus. Alla riksdagens partier måste nu ta ansvar för att Sverige ska ha en socialförsäkring värd namnet.  

Lagändringarna är ett steg i rätt riktning 
Lagändringarna som träder i kraft i januari och februari 2022 som bidrar till positiv förändring för barncancerdrabbade- och överlevare är 

  • Höjt bostadstillägg för personer med sjuk-och aktivitetsersättning 
  • Höjd garantinivå i sjuk-och aktivitetsersättning 

Det är glädjande att regeringen nu genomför en rad lagförändringar som kommer att ge barncancerdrabbade-, och överlevare, men också andra individer med stora behov till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning, större ekonomisk frihet genom mer pengar i plånboken. Lagändringarna innebär bland annat höjd garantinivå samt höjt bostadstillägg för de med sjuk-, och aktivitetsersättning. Trots att höjningarna sker från mycket låga nivåer är detta ett viktigt steg i rätt riktning.  

Läs mer om förändringarna i lagstiftningen på Försäkringskassans hemsida: Förändringar i lagstiftning för socialförsäkringen årskiftet 2022 (forsakringskassan.se)