debattinlagg_foto.png

Familjer som drabbas av barncancer borde inte behöva gå till domstol

Vi vill säkerställa en rättssäker handläggning av socialförsäkring. När rådgivning inte räcker kommer vi att driva ett antal principiella fall till domstol för att klargöra om det är myndigheternas tolkningar eller lagen som står i vägen för stödet.

Varje dag får ett barn en cancerdiagnos i Sverige, en familjesjukdom som slår hårt. Likt barnet behöver familjen omfamnas av behovsanpassat stöd. Socialförsäkringssystemet fungerar dock inte fullt ut för dessa familjer. En förälder sa nyligen ”första ronden gick vi mot sjukdomen, andra ronden går vi mot Försäkringskassan”. Det är en beskrivning som alltför många känner igen sig i, men som vi som aldrig behövt omfattande stöd från Försäkringskassan inte tror kan vara sann. 

Men det är sant: kontakten med Försäkringskassan är utmanande och krävande, i vissa fall förödande. Låg kunskap hos handläggare, avtagande beviljandegrad till överlevare och generellt minskande beviljandegrad till drabbade familjer ödelägger familjers privatekonomi och framtidsutsikter, vilket får samhälleliga konsekvenser. Samhällskostnaderna är stora och utsattheten gror. Enligt en ny undersökning upplever var fjärde förälder att de inte fått tillräcklig hjälp av Försäkringskassan. Lagstiftningen verkar dock inte vara problemet, utmaningen är hur ansvariga myndigheter tolkar lagarna, och att dess handläggare därtill gör olika tolkningar. 

Regelverket är svårgenomträngligt även för den mest insatte. För resurssvaga grupper utan erfarenhet av myndighetskontakter eller de med bristande kunskaper i svenska är det hart när omöjligt. Våra medlemmar rapporterar återkommande om beslut som dröjer, att de nekas ersättning mellan behandlingsperioderna eller att något så godtyckligt som ett byte av handläggare kan innebära en helt ny tolkning av reglerna. Detta trots att det rör samma sjukdomstillstånd och behov. 

Det är inte försvarbart att socialförsäkringssystemet tillämpas på detta sätt idag. 

Att orka driva sitt fall kräver uthållighet, goda kunskaper om både rättigheter och svensk förvaltningstradition, och inte minst ekonomiska resurser för juridisk rådgivning för de som överklagar ett beslut. Som enskild familj, vars barn kämpar för sin överlevnad eller för att leva ett gott liv med svåra komplikationer, är tillvaron svår nog. Förutom de utmaningar som familjerna möter under barnens sjukdomstid uppstår ofta nya problem för de drabbade barnen efter avslutad cancerbehandling. Omkring 70 procent av de som överlever barncancer drabbas av komplikationer, varav 30 procent får svåra seneffekter. Hjärntrötthet, kognitiva nedsättningar, hormonproblem och hjärt- och kärlsjukdomar är vanligt. På grund av detta har många ofullständiga slutbetyg från grundskolan och för den som tagit sig in på arbetsmarknaden är heltid ofta en utmaning. Med relevant stöd från Försäkringskassan, till exempel genom att beviljas partiell aktivitetsersättning, skulle varje individ få möjlighet att bidra utifrån sina förutsättningar. Idag räknas de ofta helt ut, i onödan. 

Vi vill ha tydliga besked om när de drabbade familjerna har rätt till ersättning och säkerställa en likvärdig och rättssäker handläggning. De som drabbats av barncancer ska då inte stå ensamma eller behöva gå till domstol för att få det stöd de behöver. Därför erbjuder vi nu nyutvecklat stödmaterial och särskild rådgivning av juridisk expertis. Men om det inte hjälper kommer vi att driva ett antal principiella fall till domstol för att klargöra om det är myndigheternas tolkningar eller lagen som står i vägen för stödet. Allt för att åstadkomma en förändring i praxis och höja graden av medvetenhet hos regering och riksdag. 

Thorbjörn Larsson, generalsekreterare Barncancerfonden 

Katarina Gold, chef Råd och stöd och tf chef FoUU Barncancerfonden 

Till artikeln hos Altinget.se 20200701

Barncancerfonden: Familjer som drabbas ska inte behöva gå till domstol