Dags att hedra löftet till cancerpatienterna

I dagsläget tvingas läkare och sjuksköterskor att avstå forskningstid på grund av den rådande personalbristen, skriver representanter för Barncancerfonden.

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Men det finns hopp. Den medicinska behandlingen inom svensk barncancervård håller världsklass och tack vare framsteg inom forskningen överlever i dag 80 procent av de barn som drabbas. För att rädda ett cancersjukt barn krävs långa och tuffa behandlingar. Det innebär att personalen ständigt fattar livsviktiga beslut. Den avancerade vården kräver ökad personaltäthet, men antalet sjuksköterskor på de barnonkologiska avdelningarna har inte ökat i takt med den medicinska utvecklingen. Och långt ifrån alla har utbildning i barnonkologi. 

Bristen på vårdpersonal, specialister och kuratorer inom barnonkologin är det i särklass största hotet mot en fullgod barncancervård. Därför välkomnar vi att sju av åtta riksdagspartier vid ett möte under Almedalsveckan i juli ställde sig bakom ett löfte om 500 miljoner kronor per år till cancersjukvården under kommande mandatperiod, med barncancervården som ett prioriterat område. Det är nu mycket angeläget att det löftet blir verklighet. Barncancerfonden uppmanar därför ansvariga politiker i Västra Götalandsregionen att förverkliga satsningen och nogsamt fördela budgeten där den behövs som bäst.

Barncancerfonden har nyligen undersökt läget på landets sex barncancercentrum. Vid Barncancercentrum i Göteborg, dit barn med cancer från Västra Götaland, Värmland, Halland och Jönköping kommer, saknas i dag ungefär tio heltidsanställda sjuksköterskor för att hålla alla sexton vårdplatser öppna och samtidigt ge sjuksköterskorna en god arbetsmiljö med möjlighet att avsätta tid till forskning och utveckling. Men sjukhuset får för tillfället inte rekrytera personal på grund av det rådande budgetläget. Det drabbar barn med cancer.

Förutom att brist på personal kan leda till otrygghet för de barn som drabbas av cancer finns en annan, mer långtgående risk: Att vi inte lyckas nå en ökad överlevnadsgrad för barn med cancer. I dagsläget tvingas läkare och sjuksköterskor att avstå forskningstid på grund av den rådande personalbristen. 

För att ge alla barn med cancer den omvårdnad de behöver och för att framtidssäkra svensk barncancervård måste de satsningar som riksdagspartierna nu visat sig villiga att göra bli verklighet. Ansvariga politiker i Västra Götalandsregionen – det är hög tid att ni ger förutsättningar för barncancervården i västra Sverige genom att: 

 • Anställa ny personal, förstärka personaltätheten för sjuksköterskor samt införa fler ST-tjänster inom barnonkologi 
  Så att barn med cancer och deras familjer alltid kan känna trygghet. Så att de inte behöver flytta till andra avdelningar eller sjukhus och där träffa ny personal som inte känner till deras historia och diagnos.
 • Tillsätta fler vårdplatser för barn med cancer
  Så att sjuka barn alltid kan vårdas på barncanceravdelningen där rätt kompetens finns. Idag flyttas barn med cancer på grund av platsbrist till andra sjukhus i regionen för att få komplicerad cytostatikabehandling. Flytten till nya lokaler är planerad till slutet av 2020, men det är lång tid kvar och något måste göras redan nu.

 • Förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön
  Så att personalen trivs, orkar med sina uppgifter och vill stanna inom den högspecialiserade barncancervården i stället för att gå till bättre betalda jobb med mer regelbunden arbetstid. Barncanceravdelningen ligger i ett gammalt hus som inte är anpassat till dagens vård. Det är mycket trångt och en besvärlig miljö för personalen. 

 • Ge tid till fortbildning och forskning, för såväl läkare som sjuksköterskor 
  Så att på sikt alla barn som drabbas kan överleva cancern.

 • Ge ett psykosocialt stöd till drabbade barn och deras familjer
  Så att barn med cancer och deras familjer får möjlighet att träffa kurator och psykolog. Idag är stödet otillräckligt. Många drabbade föräldrar vittnar om att de inte erbjudits något stöd alls, och att förväntningarna från samhälle och arbetsgivare är att allt ska återgå till det normala så snart den mest intensiva behandlingsperioden är över. 

Vi är övertygade om, att om åtgärderna ovan prioriteras, kommer vi inom en snar framtid att se en tydlig förbättring av barncancervården för såväl drabbade barn och deras familjer som personalen.

Fredrik Parenius, Ordförande Barncancerfonden Västra 
Jens Schollin, Ordförande Barncancerfonden

 

Till artikeln i Göteborgs-Tidningen, 181019:
Dags att hedra löftet till cancerpatienterna