Almedalen 2019

Under årets Almedalsvecka var vi på plats med fler arrangemang än någonsin tidigare för att vara en röst för barn med cancer och deras familjer. Vi arrangerade två egna seminarier där fokus låg på bristen på psykosocialt stöd till drabbade och vikten av nya läkemedel till barn med cancer.

Tillsammans med LIF arrangerade vi seminariet "Hur löser vi utmaningarna inom barncancervården och når nollvisionen?" där bland andra socialminister Lena Hallengren och barncanceröverlevaren Viktor, 11 år, medverkade. Du kan se hela seminariet här.

Varje dag kom representanter från riksdagspartierna till vår monter för att svara på hur de vill förbättra den svenska barncancervården. Politikerutfrågningarna finns att titta på i efterhand på vår Facebooksida:

Måndag 1 juli: Camilla Waltersson Grönvall (M) och Talla Alkurdi (S)

Tisdag 2 juli: Acko Ankarberg Johansson (KD), Anders W Johansson (C) och Karin Rågsjö (V)

Onsdag 3 juli: Pernilla Stålhammar (MP), Carina Ståhl Herrstedt (SD) och Lina Nordquist (L)