Opinion och påverkan

Barncancerfondens uppdrag är att bekämpa barncancer och arbeta för att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Att sprida information om cancersjukdomar hos barn och ungdomar och att väcka opinion var grunden till att Barncancerfonden bildades för snart 40 år sedan.

Politiker och andra beslutsfattare är viktiga i kampen mot barncancer. Vi vill bidra med vår expertis, föra en nära dialog och ge förslag till politiker och andra beslutsfattare – för att på ett konstruktivt sätt medverka till en positiv utveckling inom alla områden som rör barncancer.

Under perioden 2018-2022 fokuserar Barncancerfonden på fyra områden: