Ökad interaktion till förmån för barn med cancer

Nu lanserar Barncancerfonden funktionen "Starta din egen insamling" på sin nya webbplats. Den nya funktionen är ytterligare ett sätt att stärka relationen med givarna. Genom att erbjuda ett lättillgängligt alternativ online vill Barncancerfonden göra givarna mer delaktiga.

- Vi har förstått att många människor har ett intresse av att delta mer aktivt i insamlingsprocessen och att de gärna vill berätta om det också. Detta engagemang är något positivt som vi vill fånga upp till förmån för barn med cancer, säger Anne Bergsten, marknadsansvarig på Barncancerfonden.

Interaktion och målgruppsanpassning har varit nyckelord i utvecklingen av Barncancerfondens nya webbplats.

- Vi har ett viktigt ansvar gentemot flera målgrupper som har väldigt olika behov. Vår ambition är att barncancerfonden.se alltid ska vara den naturliga mötesplatsen för frågor och svar som rör barncancer, oavsett vem besökaren är. Om man kommer till oss för att bidra ska det vara enkelt. Därför har det varit viktigt för oss att ha just interaktion i åtanke när vi skapade vår nya webbplats, säger Anne Bergsten.

Digitala kanaler är idag en oumbärlig del i Barncancerfondens kommunikationsarbete, just för att de underlättar för spridning av budskapet. Genom den nya funktionen ska det bli lättare för människor att engagera sig själv och andra i insamlingen till barncancerforskning. Varje insamlare skapar en egen sida, varifrån de enkelt kan tipsa vänner och bekanta via e-post, banners och på sikt sms, om att insamlingen äger rum. Bannern är kopplad till varje unik insamling och visar hur mycket den har givit hittills.

För att skapa kännedom kring den nya insamlingsfunktionen, engagerar sig Barncancerfonden i Mix Megapols tävling "Jobbduellen". Tävlingen genomförs i samarbete med Selecta till förmån för Barncancerfonden och går ut på att företag utmanar varandra. Företag som har en egen insamlingssida på Barncancerfondens webbplats kvalificerar sig lättare till tävlingen. Som en del i detta deltar även Barncancerfonden i Mix Megapol i slutet av september.

Barncancerfondens samarbetspartners i utvecklingen av den nya webbplatsen är Smedby Digital och Funka Nu.

För mer information, kontakta:

Anne Bergsten, marknadsansvarig Barncancerfonden, 08-584209 14, anne.bergsten@barncancerfonden.se

Jessica Runemark, informatör Barncancerfonden, 08-584 209 24,
jessica.runemark@barncancerfonden.se

Barncancerfonden
Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer - tre av fyra överlever. Barncancerfondens vision är att alla barn som får cancer ska bli friska och leva ett fullgott liv. Barncancerfonden finansierar cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0.