Ny utbildning i barncancer för läkare

Barncancerfonden kommer att finansiera en helt ny utbildning i pediatrisk onkologi för barnläkare, som idag är verksamma vid länssjukhus. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en fördjupad kunskap i barnonkologi och på så sätt förbättra villkoren för cancerdrabbade barn och deras familjer. 

När ett barn insjuknar i cancer fastställs diagnosen vid något av landets sex barnonkologiska centrum där också initial behandling sker. Delar av den fortsatta behandlingen kan sedan ges vid det läns- eller länsdelssjukhus som barnet hör till. 

– Med fördjupad praktisk och teoretisk kunskap om barnaårens maligna sjukdomar vill man säkerställa att barn med cancer får samma vård – oavsett var i landet man bor, säger professor Ildikó Márky som tillsammans med professor Olle Björk och överläkare Margaretha Stenmarker är ansvarig för satsningen. 

Tyngdpunkten i utbildningen kommer att läggas på leukemisjukdomar, solida tumörer och hjärntumörer, men även understödjande behandling, så kallad ”supportive care”, samt akuta och sena komplikationer kommer att ingå i undervisningen. 

Utbildningen, som startar våren 2006, är fördelad på fyra tillfällen och sträcker sig över en period av två år. Information om hur man ansöker kommer att finnas på Barncancerfondens webbplats. 


För mer information, kontakta: 
Margaretha Stenmarker, överläkare vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
Mobil 0707-33 88 45 
E-post margaretha.stenmarker@lj.se och margaretha.stenmarker@telia.com 

Anna Bergén, informationsansvarig på Barncancerfonden 
Mobil 070-525 58 13 
E-post anna.bergen@barncancerfonden.se