Ny satsning ska säkra tillgången på framtidens barncancerläkare

Nu gör Barncancerfonden en helt ny satsning för att säkra tillgången på specialistläkare inom barncancerområdet. Fem platser i landet har valts ut. Totalt satsas 12 miljoner kronor under 2014 för att läkare vid landets universitetssjukhus ska få möjlighet att bli framtidens barncancerexperter. – Det råder brist på experter inom barncancerområdet och vi måste agera för att på sikt säkra tillgången på kvalificerade läkare som kan hjälpa de cancersjuka barnen, säger Olle Björk, professor i barnonkologi och generalsekreterare på Barncancerfonden.

De läkare som får del av satsningen – som knyts till de barnonkologiska centrum som finns i Sverige – får genom ekonomiska resurser förbättrade förutsättningar att kombinera sitt dagliga arbete med uppdrag inom barnonkologisk forskning. Det innebär något av en drömsituation eftersom det många gånger är svårt att kombinera kliniskt arbete och forskning.

– Syftet är att stödja både kunskapsutveckling inom barnonkologi och att öka möjligheten för fler kliniska forskningsprojekt, säger Olle Björk. Det blir allt viktigare när vi står inför stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Med den här nya satsningen kan vi bygga kunskap på alla nivåer.

I Stockholm får ST-läkaren Nina Mogensen nu möjlighet att kombinera sitt kliniska arbete med forskning om en form av leukemi som drabbar barn:

– Det känns otroligt bra att få en sådan här möjlighet. Barncancerfondens stöd innebär att jag kan fokusera helt på barncancerområdet, säger Nina Mogensen, som koncentrerar sina studier kring akut lymfatisk leukemi, ALL.

En av hennes handledare, sektionschefen Arja Harila-Saari, är både tacksam och entusiastisk:

– De här tjänsterna är fantastiska, säger hon. De ger oss möjlighet att rekrytera de duktigaste läkarna till barncancerområdet och samtidigt stödja viktiga kliniska forskningsprojekt.

Utöver Stockholm har Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå prioriterats för den nya satsningen.

– Det känns väldigt tillfredsställande att vi kan vara med och förbättra situationen för de barn som insjuknar i cancer, säger Olle Björk. Satsningen möjliggörs av generösa gåvor från både privatpersoner och företag.

Varje dag insjuknar ett barn i cancer i Sverige. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

För mer information, vänligen kontakta:

Nina Mogensen, ST-läkare
Telefon: 073-642 84 92

Arja Harila-Saari, sektionschef, barnonkologiska kliniken i Stockholm
Telefon: 072-207 35 30

Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 38
E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 06
E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se