Ny satsning ska säkra tillgången på barncancerläkare över hela landet

Nu gör Barncancerfonden en helt ny satsning för att säkra tillgången på specialistläkare inom barncancerområdet. Umeå är en av fem utvalda platser.

Totalt satsas 12 miljoner kronor under 2014 för att läkare vid landets universitetssjukhus ska få möjlighet att bli framtidens barncancerexperter.

– Det råder brist på experter inom barncancerområdet och vi måste agera för att på sikt säkra tillgången på kvalificerade läkare som kan hjälpa de cancersjuka barnen, säger Olle Björk, professor i barnonkologi och generalsekreterare på Barncancerfonden.

De läkare som får del av satsningen – som knyts till de barnonkologiska centrum som finns i Sverige – får genom ekonomiska resurser förbättrade förutsättningar att kombinera sitt dagliga arbete med uppdrag inom barnonkologisk forskning. Det innebär något av en drömsituation eftersom det många gånger är svårt att kombinera kliniskt arbete och forskning.

– Syftet är att stödja både kunskapsutveckling inom barnonkologi och att öka möjligheten för fler kliniska forskningsprojekt, säger Olle Björk. Det blir allt viktigare när vi står inför stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Med den här nya satsningen kan vi bygga kunskap på alla nivåer.

I Lund har läkaren Caroline Carlsson valts ut som den som får del av satsningen vid det barnonkologiska centrumet i Skåne. Handledare och forskningsansvarig är Jacek Toporski, sektionschef vid den barnonkologiska kliniken.

– Jag är glad, förväntansfull och fylld av energi inför den här möjligheten, säger Caroline Carlsson, som koncentrerar sin forskning på att studera en särskild typ av stamcellstransplantation för de barn som drabbas av de svåraste formerna av akut leukemi.

Målet är att minimera risken för komplikationer och återfall.

Utöver Lund har Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå prioriterats för den nya satsningen.

– Det känns väldigt tillfredsställande att vi kan vara med och förbättra situationen för de barn som insjuknar i cancer, säger Olle Björk. Satsningen möjliggörs av generösa gåvor från både privatpersoner och företag.

Varje dag insjuknar ett barn i cancer i Sverige. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Carlsson, läkare
Telefon: 040-33 21 29

Jacek Toporski, sektionschef, barnonkologiska kliniken i Lund
Telefon: 046-17 80 89

Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 38
E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 06
E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se