Ny satsning: Medicin + teknik ska lyfta barncancervården

Nu gör Barncancerfonden en ny satsning och vidgar området för forskningsanslag till att även omfatta medicinteknik. Totalt 35 miljoner kronor utlyses för gränsöverskridande samarbeten där forskare inom medicin och teknik tillsammans får möjlighet att utveckla innovativa lösningar på medicinska problem. – Det pågår en omfattande medicinteknisk utveckling men den är till största delen inriktad på vuxna patienter. Nu är det viktigt att även satsa på barnen, säger professor Olle Björk, generalsekreterare för Barncancerfonden.

En stor del av modern barncancervård handlar om att dra nytta av framsteg på det tekniska området för att underlätta till exempel strålbehandling eller kirurgiska ingrepp.

Nu vill Barncancerfonden ytterligare understryka vikten av att driva teknikutvecklingen jämsides med de rent medicinska framstegen genom att avsätta 35 miljoner kronor, fördelade på tre år, för att aktivt knyta ihop forskare från olika ämnesområden.

– Vi vill att forskarna ska utgå från en tydlig medicinsk frågeställning och gemensamt utveckla nya hjälpmedel eller metoder som på olika sätt kan förbättra barncancervården, säger Olle Björk, professor i barnonkologi och Barncancerfondens generalsekreterare.

Satsningen riktar sig till kliniker, tekniker och företag och för att ha chans att få del av anslagen måste minst en tekniker och en kliniker ingå i projektet. Utlysningen gäller inte läkemedel eller bioteknik.

Bertil Guve, teknisk doktor och chef för Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa som drivs gemensamt av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms läns landsting, tycker att satsningen är helt rätt för att lösa angelägna problem inom barnonkologin.

– Vi behöver möjliggöra för nya team av forskare att maximera möjligheten till kreativa lösningar, säger han. Vården, forskningen och näringslivet behöver uppmuntras till samarbete på alla nivåer.

De medicintekniska lösningar det handlar om i den nya satsningen kan till exempel gälla ortopediska implantat, hjälpmedel för funktionshinder eller anpassning av analysmetoder. Även idéer som avser ytterligare utveckling av befintlig teknik kan konkurrera om anslag.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Bäckmark, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU), Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 27
E-post: helena.backmark@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 06
E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se