Ny rapport ger unik helhetsbild av canceröverlevnaden hos barn

I samband med den internationella barncancerdagen den 15 februari presenteras en ny unik barncancerrapport. Rapporten baseras på samlade data kring barncancerområdet från 1950-talet till idag. Det är ett värdefullt dokument för barncancervården och för forskningen inom området. Utvecklingen har varit dramatisk under åren – till exempel var leukemi länge en sjukdom som ansågs vara helt obotlig. Idag överlever mer än 80 procent av de barn som insjuknar i akut lymfatisk leukemi.

Det finns inga andra register eller sammanställningar som ger en så komplett bild av utvecklingen inom barncancerområdet. De dramatiska förbättringarna under 70- och 80-talet har följts av en mer stabil situation. Utvecklingen i Norden har uppmärksammats genom internationella publikationer. 

- Behandlingsresultaten i Sverige och övriga Norden har successivt förbättrats under de senaste decennierna och våra resultat betraktas idag som ”golden standard” vid internationell jämförelse. Utvecklingen har varit enastående och vi ska inte glömma att cancer länge ansågs vara en obotlig sjukdom. Den behandling som gavs syftade till att lindra, inte till att bota. Idag botas mer än tre av fyra barn som drabbas, det är en fantastisk utveckling, säger Göran Gustafsson, docent på barncancerforskningsenheten vid Karolinska Institutet och ansvarig för registret som ligger till grund för rapporten.

Nya metoder utvecklas idag för att kunna behandla barncancer på ett ännu mer effektivt sätt. Bland dessa metoder finns protonstrålning, som kan ge avsevärda fördelar bland annat i behandlingen av hjärntumörer. Inom vissa sjukdomsområden försöker man också att behandla mindre, för att minska biverkningar och framtida problem.

Antalet barn som insjuknar i cancer är i stort sett konstant. I registret finns 5 470 barn som registrerats mellan åren 1984 och 2005. Leukemier är den vanligaste diagnosen och svarar för 31 procent, hjärntumörer är näst vanligast med 28 procent. Åldersfördelningen skiljer sig åt: leukemi uppkommer oftast för barn mellan två och fyra år, neuroblastomer uppträder oftast hos barn under ett års ålder, medan barn som insjuknar i bentumörer oftast är tonåringar.

Rapporten ”Childhood Cancer Incidence and Surivival in Sweden 1984 – 2005” baseras på data från det svenska barncancerregistret som finansieras av Barncancerfonden. Rapporten finns att ladda ned från Barncancerfondens webbplats.

För mer information, kontakta: 
Göran Gustafsson, docent, barncancerforskningsenheten, Karolinska Institutet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 08-517 724 84, 0708-38 48 22, goran.gustafsson@ki.se 

Johanna Perwe, informatör Barncancerfonden, 08-584 209 28, 
johanna.perwe@barncancerfonden.se 

Olle Björk, professor i barnonkologi och generalsekreterare Barncancerfonden, 08-584 209 10, 
olle.bjork@barncancerfonden.se 

Barncancerfonden
Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer - tre av fyra överlever. Vår vision är att alla barn som får cancer ska bli friska och leva ett fullgott liv. Barncancerfonden finansierar merparten av all barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens pg är 90 20 90-0.Följande filer finns att ladda ned:


Aldersfordelning_vanligaste_diagnoser.jpg
http://newsroom.cision.com/templates/newsList.aspx?id=128&image_id=33987&lang=SV

Barncancersjukdomar.jpg
http://newsroom.cision.com/templates/newsList.aspx?id=128&image_id=33988&lang=SV

Overlevnad.jpg
http://newsroom.cision.com/templates/newsList.aspx?id=128&image_id=33989&lang=SV