Ny ordförande i Barncancerfonden

Vid ett extra årsmöte på lördagen valdes Johan Hederstedt till ny ordförande i Barncancerfondens styrelse. Hans vision är att bidra till att fler barn räddas - och att öka satsningen på eftervård. 

- Jag har alltid försökt hjälpa utsatta människor. När jag arbetade i södra Thailand efter tsunamikatastrofen blev engagemanget för människor som har det svårt än starkare, säger Johan Hederstedt. 

Johan Hederstedt fick i december 2004 regeringens uppdrag att samordna och organisera verksamheten i södra Thailand främst vad avser hemtransporten av avlidna svenskar. Han har lång erfarenhet som utbildare, utredare och pedagog inom försvarsmakten, där han som överbefälhavare genomförde en av de största omstruktureringarna i modern tid. 

Några sådana omvälvande förändringar kommer dock inte att ske inom Barncancerfonden. 

- De visioner vi har är ganska väl formulerade, men naturligtvis ska vi i styrelsen se över dem ytterligare. Vi ska minska antalet dödsfall i barncancer. I dag räddar vi 75 procent av alla barn som drabbas. Målet är 90 procent. Det är ett vettigt mål, och det finns olika metoder för att nå det. 

Utöver det kommer förstås satsningen på forskningen att fortsätta och behandling av biverkningar att prioriteras. 

Johan Hederstedt efterträder Eva Gillström som övergår till en tjänst som senior advisor på Barncancerfonden. Samtidigt påbörjas rekryteringen av en generalsekreterare med ansvar för den operativa verksamheten. 

Johan Hederstedt, ordförande i Barncancerfondens styrelse, 070-280 80 00, johan.hederstedt@gaialeadership.se 
Anna Bergén, informationsansvarig på Barncancerfonden, 070-525 58 13, anna.bergen@barncancerfonden.se