Ny ordförande i Barncancerfonden

Barncancerfondens årsmöte valde i helgen en ny styrelseordförande. Jens Schollin, avgående rektor för Örebro universitet tar över rollen som ordförande efter Claes-Göran Österlund som innehaft posten under de senaste sex åren.

– Claes-Göran har lett styrelsens arbete under en väldigt framgångsrik period där Barncancerfonden lyckats öka sin synlighet och sin insamling kraftigt, och därmed kunnat göra utökade satsningar på forskning och stöd till drabbade familjer. Jag vill ge ett stort varmt tack till Claes-Göran och samtidigt välkomna Jens till Barncancerfonden. Jag tror att Jens långa erfarenhet av ledarskap och hans bakgrund som barnläkare gör honom väl lämpad att ta över ordförandeklubban, kommenterar Per Leander, generalsekreterare för Barncancerfonden.

Jens Schollin ny ordförande
Jens Schollin är för närvarande rektor för Örebro Universitet och avslutar sin befattningen där i juli 2016. Jens är barnläkare i grunden, kunnig i barncancerfrågan och har ett gott kontaktnät inom barnsjukvården och bland svenska lärosäten. Han har erfarenhet av ledarskap, samverkansprojekt och förändringsarbeten i stora och små organisationer. Jens har också erfarenhet av strategisk påverkansarbete gentemot beslutsfattare och offentlig sektor tex vid etablering av en läkarutbildning vid Örebros Universitet.

Valberedningen lade fram Jens som en lämplig kandidat att leda Barncancerfondens styrelse. Årsmötet röstade igenom förslaget.

Styrelsesammansättning efter årsmötet 2016

 • Jens Schollin, ordförande, nyvald
 • Anders Färemo, Barncancerfonden Södra, nyvald
 • Henrik Nilsson, Barncancerfonden Södra, suppleant för Anders Färemo, nyvald
 • Hans Gedda, Barncancerfonden Norra, omvald
 • Katarina Hjertell, Barncancerfonden Norra, suppleant för Hans Gedda, nyvald
 • Carina Kampe, Barncancerfonden Stockholm/Gotland, nyvald
 • Lena Palm, Barncancerfonden Stockholm Gotland, suppleant för Carina Kampe, nyvald
 • Eva-Lotta Johansson, Barncancerfonden Mellansverige, omvald
 • Henric Ericsson, Barncancerfonden Mellansverige, suppleant för Eva-Lotta Johansson, omvald
 • Ruth Brännvall, extern ledamot, omvald
 • Micael Mathsson, extern ledamot, nyvald
 • Lina Rahal, Barncancerfonden Västra (ett år kvar)
 • Fredrik Parenius, Barncancerfonden Västra, suppleant för Lina Rahal, omvald
 • Anna Iwers Isaksson, Barncancerfonden Östra (ett år kvar)
 • Klas Skytt, Barncancerfonden Östra, suppleant för Anna Iwers Isaksson, nyvald
 • Fredrik Uhrström, extern ledamot (ett år kvar)
 • Mats Alpberg, extern ledamot, fyllnadsvald

Valberedning
Valberedningen inför årsmötet 2016 har bestått av Rodolfo Vega, Barncancerfonden Västra (sammankallande), Karin Mellström, Barncancerfonden Stockholm/Gotland och Anders Jönsson Barncancerfonden Södra. Valberedningen har genomfört tre sammanträden samt flera telefonmöten. Representanter för valberedningen har deltagit vid två av Barncancerfondens styrelsesammanträden och föreningarnas stormöte i Uppsala hösten 2015.
Vid nomineringstidens utgång hade samtliga föreningar lämnat in nomineringar till ledamöter samt suppleanter, i enlighet med valberedningens kravspecifikation.

Till valberedningen inför nästa årsmöte omvaldes Rodolfo Vega och Karin Mellström. Annika Brocknäs, Barncancerfonden Södra, nyvaldes till valberedningen.