Ny omgång nationell utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor

Barncancerfondens styrelse har fattat beslut om att genomföra en andra omgång av den uppskattade nationella utbildningen i barnokologisk vård för sjuksköterskor. Starten av denna planeras till hösten 2005. 

Utbildningen finansieras av Barncancerfonden och sker i samverkan med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Utbildningen som vänder sig till sjuksköterskor med erfarenhet från barncancervård syftar till att öka kunskapen inom barnonkologi och barnonkologisk omvårdnad. 

Utbildningen pågår under två år och består av fyra internatveckor, grupparbeten samt självstudier. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till fortsatta studier för magistergrad. 

Utbildningen är uppdelad i två kurser – ”Omvårdnad med inriktning mot barnonkologi” samt ”Barnonkologi” - och omfattar sammanlagt 30 högskolepoäng. 


För mer information, kontakta: 
Anna Bergén, informationsansvarig, Barncancerfonden 
Telefon: 08-584 209 00, 070-525 58 13, e-post: anna.bergen@barncancerfonden.se 
Eva Gillström, arbetande styrelseordförande, Barncancerfonden 
Telefon 070-525 58 80, e-post: eva.gillstrom@barncancerfonden.se