Foto: Håkan Sjunnesson

Ny kommunikations- och samhällspolitisk chef ska stärka Barncancerfondens påverkansarbete

Max Ney blir chef för Barncancerfondens nya enhet för kommunikation och samhällspolitik. I sin roll kommer han bidra till det intensifierade arbetet att genom idéutveckling och problemlösning göra mer för fler som är drabbade.

Den nya enheten har i uppdrag att med kommunikation bidra till att alla som drabbas av barncancer ska kunna leva ett gott och långt liv. Det genom att alla drabbade har kunskap om det stöd organisationen erbjuder, genom att synliggöra och lyfta fram forskningens betydelse och resultat men också i tät dialog med beslutsfattare.

- Barncancerfonden fyller 40 år 2022 och stora framgångar har gjorts under åren, men de svåraste gåtorna återstår och nya behov har tillkommit. Genom strategisk kommunikation, idéutveckling och kunskap baserad på drabbades erfarenheter spelar enheten en viktig roll. Max är modig och klarsynt med gedigen kompetens och kommer i sin roll kunna bidra till att vi gör mer, för fler, säger Katarina Gold, operativ chef på Barncancerfonden.

Max Ney kommer närmast från rollen som kommunikationschef på Neuro. Han har tidigare arbetat som bland annat landstingsrådssekreterare och kampanjansvarig på Stockholms läns landsting och politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen. 

- När Barncancerfonden frågade om jag ville vara med och bidra till verklig förändring för barn som drabbas av cancer och deras familjer så fanns det bara ett svar. Jag ser fram emot att arbeta med barnrättsarbete i en organisation som hela tiden gör skillnad, för många. Barn och cancer hör inte ihop. Därför ska Sverige ha en barncancervård och forskning i världsklass tillsammans med en välfärd och arbetsmarknad som bidrar till att cancerdrabbade barn och deras familjer kan leva ett friskt och välfungerande liv, säger Max Ney. 

Max Ney tillträder rollen som chef för enheten för kommunikation och samhällspolitik den 15 februari. Enheten ingår i avdelningen för verksamhet som leds av avdelningschef Katarina Gold.

Om barncancer

  • Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp. 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer. 
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.