Mer pengar än någonsin till barncancerforskning

Idag beslutade Barncancerfondens styrelse att anslå ytterligare 57 miljoner kronor till barncancerforskning. Det är den mest omfattande anslagsutdelningen i Barncancerfondens historia. I och med dagens beslut har Barncancerfonden, som är den i särklass största finansiären av barncancerforskning i Sverige, fördelat närmare 640 miljoner kronor i forskningsanslag och finansiering av forskartjänster sedan starten 1982. 

- Barncancerfondens vision är att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska och vi vet att forskningen har en avgörande betydelse för hur fort utvecklingen går framåt, säger Barncancerfondens styrelseordförande Johan Hederstedt. Därför känns det mycket tillfredsställande att kunna fatta beslut om att fördela mer pengar till forskningen än vi gjort någonsin tidigare. 

Antalet ansökningar var i årets ansökningsomgång 133 st. Av dessa beviljades totalt 66 olika forskningsprojekt anslag som löper på mellan ett och tre år med start 2006. Av totalsumman fördelas 48 miljoner till biomedicinsk forskning och 9 miljoner till vårdforskning. 

Till grund för styrelsens beslut ligger ett bedömningsarbete utfört av Barncancerfondens forskningsnämnd för biomedicinsk vetenskap (ordf. Professor Agne Larsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm) och forskningsnämnden för vårdvetenskap inklusive psykosocial forskning (ordf. Professor Ildikó Márky, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg). Tyngst i bedömningsarbetet väger alltid den vetenskapliga kvaliteten. 

Anslagen fördelar sig över landet enligt följande: 

Stockholm 24,6 mkr 
Lund/Malmö 13,6 mkr 
Uppsala 11,7 mkr 
Göteborg 4,2 mkr 
Umeå 1,9 mkr 
Övriga 1,2 mkr 
Totalt: 57,2 mkr 


För mer information, kontakta: 
Johan Hederstedt, ordförande i Barncancerfondens styrelse, 070-280 80 00, johan.hederstedt@gaialeadership.se 
Anna Bergén, informationsansvarig på Barncancerfonden, 070-525 58 13, anna.bergen@barncancerfonden.se