Georg Kunh är professor i regenerativ neurovetenskap vid Göteborgs universitet

Medicin som simulerar motion ska hjälpa skadade hjärnor att läka

Idag, den 30 september, är Internationella Hjärntumördagen, och Barncancerfonden passar därför på att lyfta fram framåtriktad forskning inom detta område. Av de drygt 300 barn som insjuknar i cancer varje år i Sverige drabbas ungefär en tredjedel av just hjärntumörer. Georg Kuhn och hans forskargrupp vid Göteborgs universitet arbetar för att ta fram en medicin som simulerar löpning – eftersom motion hjälper skadade hjärnor att läka. Denna typ av medicin ska lura hjärnan till att tro att den tränar och på så sätt öka nybildningen av hjärnceller hos barn som behandlats för hjärntumör.

Barnhjärnor är extra utsatta för skador efter cancerbehandling med strålning. Tidigare forskning har visat att särskilt hippocampus ofta skadas av strålning och att förlusten av stamcellsproduktion i den delen av hjärnan påverkar barnens kognitiva förmåga och utveckling.

Flera studier bekräftar att motion har en läkande effekt på hjärnan, men barn som nyligen behandlats för hjärntumör har ibland svårt att röra sig tillräckligt för att få effekt av motionen. Därför undersöker Georg Kuhn, professor vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet vad som händer i kroppen när vi motionerar. Det visar sig att musklerna spelar en viktig roll.

– När vi tillsätter muskelceller till hjärnceller ökar nybildningen av hjärnceller väsentligt. Faktum är att det hjälper att tillsätta även icke-aktiva muskelceller, men allra bäst är det med muskelceller som är manipulerade att fungera som vid löpning, säger han.

Förhoppningen är att forskningen på sikt ska leda till utvecklingen av en medicin som driver nybildning av hjärnceller, som motion gör.
– Drivkraften är att barn som behandlats för hjärntumör ska kunna följa sina jämnårigas utvecklingskurva, säger Georg Kuhn.

 

Georg Kuhn är professor i regenerativ neurovetenskap vid Göteborgs universitet.
Han nås på E-post: georg.kuhn@neuro.gu.se

Läs om Georg Kuhn och hans forskning i Barncancerrapporten 2016.

 

Barncancerfonden har gett anslag till denna forskning och är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.