​Många forskare vid KI får tjänster och projekt finansierade av Barncancerfonden

Barncancerfonden fortsätter att satsa på forskning om barncancer. Under våren har nio forskare vid Karolinska Institutet med särskilt lovande projekt givits möjlighet att helhjärtat ägna sig åt forskning på barncancerområdet. Under 2015 satsar Barncancerfonden totalt 61,5 miljoner kronor på tjänster på olika nivåer i hela landet. Det är den hittills största summan som anslagits till den här typen av tjänster.

Under fjolåret slog Barncancerfonden rekord genom att totalt anslå 190 miljoner till forskningen. Då fick 33 forskare vid Karolinska Institutet del av projektanslag. Nu handlar rekordet om en ständigt ökad satsning på tjänster.

– Att finansiera forskartjänster på olika nivåer är ett sätt att skapa kraft och kontinuitet i forskningen på barncancerområdet, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Den högsta forskartjänsten, med tryggad finansiering på heltid i sex år, har tilldelats Andreas Lennartsson vid Karolinska Institutet. Hans forskning fokuserar på att förbättra behandlingsresultaten vid akut myeloisk leukemi, AML, där framstegen inte varit lika stora som vid akut lymfatisk leukemi, ALL.

En forskartjänst på halvtid, med finansiering i sex år, har tilldelats Gisela Barbany, docent vid KI. Även hennes forskning är inriktad på leukemier och de 20-25 procent av barnen som får återfall och de som inte överlever sjukdomen.

Barncancerfondens finansierar också tjänster för KI-forskarna:

Namn                                       Tjänst                            Belopp                        År

Croci, Romina                         Postdoktortjänst            1 353 600                   2

Dzieran, Johanna                   Postdoktortjänst             1 353 600                  2

Gustafsson Sheppard, Nina   Postdoktortjänst             1 353 600                  2

Vilborg Hartwig, Anna             Forskarassistenttjänst    3 452 259                 4

Henriksson, Sofia                   Postdoktortjänst              1 353 600                 2

Jahnukainen, Kirsi                  Forskartjänst                   1 430 160                 2

Susanto, Evelyn                     Postdoktortjänst              1 353 600                  2


Riktad satsning på hjärntumörer och tumörer i nervsystemet
I samband med utlysningen av tjänster anslår Barncancerfondens också särskilda medel i en riktad satsning på forskning om hjärntumörer och tumörer i nervsystemet hos barn.

Professor Marie Arsenian Henriksson vid Karolinska Institutet tilldelas ett projektanslag för grundforskning på barncancerområdet om totalt 800 000 kronor under två år.

Barncancerfondens finansierar också projekt för KI-forskarna:

Namn                                          Belopp                          År
Blomgren, Klas                          1 500 000                       3

Díaz de Ståhl, Teresita                 600 000                       2

Farnebo, Marianne                    1 000 000                       2

Johnsen, John Inge                      900 000                       3

Taipale, Jussi                             1 500 000                       3

Zhang, Xing-Mei                        1 200 000                       3


Sedan 1970-talet har det skett dramatiska förbättringar inom barncancerområdet – från att tre av fyra barn som insjuknade i cancer dog – till dagens situation när 80 procent av barnen överlever.

– Utvecklingen har varit fantastisk, men vår vision är att barncancer ska utrotas, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder som vid behov tar hjälp av externa specialister samt av representanter från Barncancerfondens medicinska arbetsgrupp.

Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har över två miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Tegin, pressekreterare Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 60 
E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se

Kerstin Sollerbrant, forskningschef Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 19 
E-post: kerstin.sollerbrant@barncancerfonden.se