​Många barn med hjärntumör får bestående problem

Barn som behandlats för hjärntumör får ofta inlärningssvårigheter som dessutom kan bli mer påtagliga ju äldre barnet blir. Idag disputerar psykologen Ingrid Tonning Olsson vid Lunds universitet. Hennes avhandling Beyond Survival – Cognition after Pediatric Brain Tumor ger en tydlig bild av hur livet påverkas för barn som genomgått behandling för hjärntumör.

Ungefär 70 barn diagnostiseras med hjärntumör i Sverige varje år. Under de senaste 40 åren har överlevnaden i barnhjärntumör ökat ordentligt från att ligga under 40 % till att över 70 % av barnen överlever. Men många av de barn som överlever får kognitiva svårigheter till följd både av sjukdomen och av behandlingen.

Vilken typ av svårigheter man får varierar stort mellan olika barn. De vanligaste problemen är att man blir långsammare och får svårt att minnas och vara uppmärksam. Problem att behålla uppmärksamheten gör det svårt att kunna planera, strukturera och överblicka uppgifter som skall göras. 
Det barn som är väldigt ungt vid diagnos, har större tumörer och som behandlats med cytostatika och/eller strålbehandling mot hela hjärnan löper störst risk att senare drabbas av inlärningssvårigheter. I olika grad drabbas åtta av tio barn som överlevt hjärntumör av inlärningssvårigheter. Ungefär två av tio barn klarar sig helt utan inlärningsproblem efter en hjärntumör.

– I vilken grad svårigheterna påverkar det dagliga livet är varierar. Vissa får svårigheter som blir svårt funktionshindrande, andra får mer hanterbara problem och några klarar sig helt utan inlärningssvårigheter, berättar Ingrid Tonning Olsson på Lunds universitets hemsida.

Barncancerfonden har finansierat forskningen och har under ett antal år gjort särskilda satsningar på barn som behandlats för hjärntumör eftersom tidigare studier visat att samhällets stöd till de här barnen brister. Barn med hjärntumörer överlever idag i mycket större utsträckning än tidigare, därför är detta en ny grupp som ofta behöver stöd för att fungera i vardagen. Barncancerfondens förre generalsekreterare Olle Björk och hjärntumöröverlevaren Sofi Lindqvist har berättat om detta i bl.a. tidningen Metro.

Avhandlingens studier visar att det är viktigt att ha en systematisk långsiktig uppföljning av inlärningsproblemen, dels för att alla skall få tillgång till rätt hjälp, dels för att utvärdera om de förändringar som görs i cancerbehandlingen haft effekt på inlärningen. Tonning Olssons studie visar också att pojkar löper större risk att drabbas av svårigheter än flickor.

Här kan du läsa mer om hjärntumörer hos barn.

 


Fakta

  • Ingrid Tonning Olsson disputerar den 10/11 vid Lunds universitet
  • Avhandlingens titel: Beyond Survival – Cognition after Pediatric Brain Tumor
  • Mer info finns på Lunds universitets webbplats

På bilden: Ingrid Tonning Olsson
Foto: Katarina Ehrenborg