Läkare i Västerås får specialutbildning i barnonkologi

Barncancerfonden finansierar utbildning för läkare – 
alla cancersjuka barn ska få samma vård oavsett var de bor

Barncancerfonden finansierar en landsomfattande utbildningsinsats för barnläkare som tar hand om barn med cancer vid landets länssjukhus. Den första kullen läkare är i dagarna klar med sin utbildning. Målet med utbildningen är att samtliga länssjukhus i Sverige ska ha läkare med fördjupad kunskap inom barnonkologi. Det betyder att alla barn får samma vård oavsett var de bor i landet. Det innebär också att många sjuka barn slipper resa långa sträckor för att träffa sina läkare. 

Det finns sex barncancercentra i Sverige med specialistkompetens inom barncancer. Det är vid dessa centra som barnen erhåller de intensiva och komplicerade behandlingsomgångarna. Mellan dessa omgångar får de vård vid sina länssjukhus vilket innebär att det finns ett stort behov att utbilda läkare vid dessa läns– och länsdelssjukhus. Barncancerfonden beslutade att stödja denna utbildning och sedan mars 2006 har cirka 25 läkare utbildats.

– Det är viktigt att kompetensen finns lokalt. Behandlingen kan då i större utsträckning ske i samarbete med barncancercentrum vilket kan resultera i en vård närmare hemmet. Det betyder mycket för en familj med ett sjukt barn, säger Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden. 

Utbildningen har bestått av en serie på fyra seminarier om vardera tre dagar. Läkarna har utbildats i leukemisjukdomar, solida tumörer och lymfomer, CNS-tumörer, samt långtidsuppföljning av barncancer och stödjande behandling. Utbildningen har letts av Ildikó Márky, professor i barnonkologi, Göteborg, Olle Björk, professor i barnonkologi, Stockholm, Torben Ek, överläkare, Halmstad, samt Margaretha Stenmarker, överläkare, Jönköping.

- Det har varit en bra utbildning och vi ser fram emot att kunna hjälpa barn och familjer som drabbats i vårt län. Det är en bra målsättning att alla barn i hela landet ska få samma vård oavsett var de bor, säger Johan Mäkk, läkare på Barnkliniken i Västerås, som har deltagit i utbildningen. 

Utöver den kompetensökning som utbildningen har inneburit har läkarna också lärt känna varandra vilket främjar ökat samarbete och skapar förutsättningar för länssjukhus att delta i barnonkologisk forskning. 

För mer information, kontakta: 
Olle Björk, professor i barnonkologi och generalsekreterare Barncancerfonden, 08-584 209 10, 
olle.bjork@barncancerfonden.se

Johan Mäkk, läkare på Barnkliniken i Västerås, 0707-69 75 55, 
johan.makk@ltv.se

Johanna Perwe, presskontakt Barncancerfonden, 08-584 209 28,
johanna.perwe@barncancerfonden.se