Internationella barncancerdagen uppmärksammas i Sverige

Lördagen den 15 februari är det internationella barncancerdagen. Barncancerfonden arrangerar tillsammans med de lokala föreningarna runt om i landet ljusmanifestationer för att uppmärksamma de barn och ungdomar som insjuknar i cancer varje år. Syftet är att sprida information om barncancer i allmänhet och att samla in pengar till barncancerforskning.

Internationella barncancerdagen har uppmärksammats sedan 2002 då den internationella föräldraorganisationen ICCCPO lanserade dagen. Ljusmanifestationer sker i år på drygt 20 orter i landet där Barncancerfonden tillsammans med lokala barncancerföreningar uppmärksammar dagen. Personer från Barncancerfonden lokalt finns på plats under samtliga manifestationer.

– Vi samarbetar med Bauhaus, som skänkt närmare 3 000 ljusmarschaller till Barncancerfondens lokala föreningar runt om i Sverige. Det är också många lokala handlare som bidrar. Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att tända en marschall och synliggöra alla barn som insjuknar i cancer i Sverige varje år, säger Ylva Andersson, PR-chef på Barncancerfonden.

Ungefär 300 barn och ungdomar insjuknar varje år i cancer i Sverige – i hela världen är det omkring 250 000. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser. Omkring 80 procent av de barn som får cancer i Sverige blir friska igen, men det räcker inte – Barncancerfondens vision är att utrota barncancer.

– Statistiken för hela världen visar att i genomsnitt sju av tio barn besegrar sin cancersjukdom, men vi måste komma ihåg att endast två av tio av världens barn har tillgång till avancerad medicinsk vård så i vissa delar av världen är överlevnaden så låg som en av tio. Därför är denna dag så viktig, säger Ylva Andersson.

För mer information på respektive ort i din region, se även:

http://www.barncancerfonden.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/internationella-barncancerdagen/

 

För frågor kring Internationella barncancerdagen, vänligen kontakta:

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 06
E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se