Hur kan vi bättre förstå och ta hand om barn som överlever cancer?

I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar man dagens tuffa behandlingar? Vilka effekter får sjukdomstiden för barnens och familjernas fortsatta liv? Hur ser en bra omvårdnad ut? Det gäller inte enbart att få barnen att överleva, utan ge dem möjlighet till ett fullvärdigt liv efter sjukdom och behandling. 

För att ge svar på frågan hur vi bemöter dessa barns speciella behov arrangerar Barncancerfonden den 17-18 mars 2005 ett tvådagars symposium i ämnet omvårdnad av barn med cancer på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Två framstående experter inom området; John J Spinetta, professor vid University of San Diego och PhD Faith Gibson från London kommer att ge en internationell överblick över det allra senaste forskningsfältet.

Seminariet bjuder också på workshops samt redogör för ett urval av de nationella forskningsprojekt som Barncancerfonden just nu finansierar inom vårdvetenskap inklusive psykosocial forskning. 

Information om föreläsare och tider för de olika föredragen framgår i bifogade programblad. 

Möjligheter till enskilda intervjuer ges efter överenskommelse i anslutning till symposiet. Kontakta Johanna Nordbäck på Barncancerfonden på telefon 08-584 209 06 eller e-post johanna.nordback@barncancerfonden.se för anmälan och mer information.