Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden

”Fungerande antibiotika kan vara lika viktig som tillgången till effektiv cytostatika vid barncancer”

Den 18 - 24 november uppmärksammas problemet med antibiotikaresistens världen över under internationella antibiotikaveckan – World Antimicrobial Awareness Week 2022. Inom det barnonkologiska området är tillgången till fungerande antibiotika nästan lika viktig som effektiv cytostatika, menar forskningschef Britt-Marie Frost.

Sverige har länge arbetat med och uppmärksammat antibiotikaresistensfrågan. Den svenska strategin för att bromsa uppkomst och spridning av antibiotikaresistens uppdaterades 2020 och från 2022 har Socialdepartementet en särskild ambassadör som representerar Sverige och bidrar med expertis inom EU-arbetet och i internationella forum som WHO.

Britt-Marie Frost, läkare och forskningschef på Barncancerfonden med över 30 års erfarenhet av forskning och kliniskt arbete, konstaterar att alla barn som måste genomgå cytostatikabehandling är beroende av tillgång till effektiv antibiotika och att ökad resistens tyvärr redan idag kan avgöra om en barncancerbehandling lyckas:

– Tillgången till fungerande antibiotika är oftast lika viktig som tillgången till effektiv cytostatika. Barn kan under en pågående cytostatikabehandling drabbas av resistenta bakterier eller svampinfektioner som snabbt sprider sig i kroppen och hjärnan då det egna immunsystemet är kraftigt nedsatt av cytostatikan, och det kan vara en orsak till att barnet inte överlever.

Britt-Marie Frost tror att det finns en bristande kunskap om hur stor del av den ökade överlevnaden i barncancer som kan tillskrivas förbättrad omvårdnad:

– Det gäller att överleva själva cancerbehandlingen och den risk för svåra infektioner som den i väldigt många fall skapar.

Forskning om infektionskänslighet:

Att få många antibiotikakurer har flera baksidor. En är risken att barnen överbehandlas och att bakterierna i tarmen blir resistenta mot antibiotika. Därför pågår det mycket forskning för att hitta vad det är i immunförsvaret som gör barnen infektionskänsliga eller inte. Läs mer om akuta komplikationer under barncancerbehandling, Den svåra balansgången | Barncancerfonden.