Forskare ska studera om dataspel förbättrar inlärning hos barn med cancer

Kan cancerdrabbade barn få förbättrad kognitiv förmåga genom att spela dataspel? Det ska ett av de 63 forskarprojekt som i dagarna beviljats forskningsanslag från Barncancerfonden ta reda på. Forskargruppen får nu 1,5 miljoner kronor för att studera om skolbarn som haft hjärntumör kan öva upp sin kognitiva förmåga genom att spela Nintendo Wii.

Varje år drabbas cirka 100 barn och tonåringar i Sverige av hjärntumörer. Sjukdomen och behandlingarna leder ofta till komplikationer som minnes-, inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Därför satsar Barncancerfonden nu 1,5 miljoner kronor på ett projekt där dataspelet Nintendo Wii ska hjälpa barn som har haft hjärntumörer att förbättra inlärningen. 

– Vi är otroligt glada och tacksamma över stödet, säger Ingrid Emanuelson, barnneurolog och projektledare för forskargruppen. Vi hoppas att vår forskning kan underlätta framtiden för alla de barn som drabbas av kognitiva svårigheter efter cancersjukdom och behandling. 

Totalt ska cirka trettio skolbarn från Göteborg vara med i projektet som löper på tre år. Deras aktivitetsnivå mäts när de spelar Nintendo Wii i hemmet. Det allra viktigaste är att barnen hålls aktiverade och har roligt. Vid varje speltillfälle deltar en personlig coach via en webbkamera för att stimulera och peppa barnen. Efter periodens slut görs en utvärdering hur dataspelandet har påverkat barnens minne och inlärning, jämfört med en grupp som fått traditionell rehabilitering. 

– Tidigare har denna typ av rehabilitering varit fokuserad på att barnen ska klara sig i vardagen och leva med sitt handikapp. Detta projekt lägger i stället fokus på att lindra effekten av barnens hjärnskada vilket känns oerhört viktigt, säger Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden. 

Något liknande forskningsprojekt har aldrig tidigare gjorts på barn. Däremot har positiva forskningsprojekt gjorts på möss. Möss som fick springa i hjul så ofta de ville fick fler stamceller i hjärnan och lärde sig uppgifter fortare än de möss som hade normal aktivitet. 

Barncancerfonden finansierar 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Detta projekt, som löper på tre år, är ett av 63 nya projekt som Barncancerfonden i dagarna beviljat anslag för. Bara i år beviljar Barncancerfonden 50 miljoner kronor i nya projektanslag. Sedan starten har Barncancerfonden bidragit med nästan en miljard kronor till barncancerforskningen. 

Bilder finns att ladda ner på www.barncancerfonden.se/pressbilder 

I forskargruppen ingår även: 
Birgitta Lannering, professor och överläkare, Barncancercentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 
Daniel Arvidsson, nutritionist och Med Dr, Lunds universitet 
Magnus Sabel, specialistläkare, Barncancercentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 
Anette Sjölund, konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör, Barncancercentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 
Jurgen Broeren, Med Dr och leg. arbetsterapeut, Med. Rehab. Kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Jean-Michel Saury, Fil Dr, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 
Klas Blomgren, professor och specialistläkare, Barncancercentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

För mer information, kontakta gärna: 
Johanna Perwe, presskontakt Barncancerfonden 
Telefon: 08-584 209 35 
E-post: johanna.perwe@barncancerfonden.se 

Ingrid Emanuelson, docent och överläkare vid Regionhabiliteringen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 
Telefon: 0708-98 93 55 
E-post: ingrid.emanuelson@vgregion.se