Fertilitet i fokus för månadens forskare

Månadens forskare är Lena Wettergren, docent och lektor vid Karolinska Institutet. Wettergrens forskning finansieras bland annat av Barncancerfonden och hon har i flera studier undersökt livskvalitet och hälsa hos barn och ungdomar med cancer. Just nu forskar hon på hur en cancerbehandling påverkar ungas syn på sexualitet och fertilitet.

På senare tid har hon riktat in sin på frågor som är särskilt viktiga när dessa barn blir tonåringar och unga vuxna. Sedan ett år tillbaka bor Lena Wettergren i USA och arbetar som gästforskare vid det amerikanska statliga forskningsinstitutet National Cancer Institute vid National Institutes of Health (NIH). Där har hon arbetat med att analysera hur unga canceröverlevare (15-39 år) ser på sexualitet, intima relationer och chanserna att få barn efter en cancerbehandling

– Man vet att en del cancerbehandlingar kan påverka möjligheten att i framtiden få biologiska barn och att det är något som en del oroar sig för. Även upplevelsen av den egna kroppen kan förändras om man har behandlats för cancer och det kan göra att det känns annorlunda i intima förhållanden, berättar Wettergren.

Lena Wettergren har i år beviljats finansiering från Barncancerfonden för en sexårig forskartjänst och därigenom kommer hon kunna fortsätta forska i ämnet. Nästa steg blir en stor undersökning för att ytterligare kartlägga hur patienternas tankar går kring sexualliv och barn, och vilken information de fått från vården kring de här frågorna.

– Jag tror och hoppas att min forskning kommer att förändra rutiner för hur man inom vården kommunicerar om sexualitet, intima relationer och möjligheten att få barn. Vår forskning har visat att de här ämnena ofta inte berörs i vården och att många patienter inte är nöjda med det.

Lena Wettergren och hennes forskargrupp gästbloggar på Barncancerfondens blogg fram till jul. Där berättar de om sitt arbete och delar med sig av resultat från avslutade och pågående studier. 

Mer om Lena Wettergren och hennes forskning kan du läsa på Barncancerfondens webbplats.