Fd ÖB Johan Hederstedt invald i Barncancerfondens styrelse

Vid helgens årsmöte i Barncancerfonden valdes Johan Hederstedt in som ny ledamot i Barncancerfondens styrelse. Johan Hederstedt var under åren 2000-2004 chef för Sveriges största statliga myndighet, försvarsmakten. 

- Jag känner ett stort engagemang för de frågor som Barncancerfonden driver, säger Johan Hederstedt. Barncancerfondens stöd till forskningen har haft stor betydelse för den positiva utvecklingen inom barncancerområdet, och jag ser fram emot att bidra till en ytterligare utveckling av dessa insatser. 

Johan Hederstedt har 30 års erfarenhet som utbildare, pedagog och utredare inom försvarsmakten. Under Johan Hederstedts tid som ÖB genomförde han den största omstruktureringen av försvarsmakten i modern tid. Under den senaste femårsperioden har han även fungerat som mentor till chefer i såväl privat som offentlig verksamhet. 

Johan fick i december 2004 regeringens uppdrag att samordna och organisera verksamheten i södra Thailand främst vad avser hemtransporten av avlidna svenskar. 

- Johans Hederstedts stora erfarenhet av ledarskap och operativt arbete på olika nivåer kommer väl till pass i vår verksamhet, säger Eva Gillström, arbetande styrelseordförande i Barncancerfonden. Det faktum att Johan har ett väl utvecklat nätverk bland politiker, företagsledare och chefer för myndigheter ses också som mycket positivt. 

Barncancerfondens styrelse efter årsmötet 28 maj 2005: 

Ordförande: 
Eva Gillström 

Ordinarie ledamöter: 
Anders Wollmén, Barncancerföreningen Norra 
Christina Andersson, Barncancerföreningen i Gävle-Dala regionen 
Karin Norberg, Barncancerföreningen i Uppsala-regionen 
Björn Modée, Barncancerföreningen i Stockholmsregionen 
Anders Petersson, Barncancerföreningen i Östra Götaland 
Catarina Kronqvist, Barncancerföreningen i Västra Sverige 
Billy Ydefjäll, Barncancerföreningen Södra 
Lennart Weiss, extern ledamot 
Johan Hederstedt, extern ledamot 

Suppleanter: 
Lena Lindgren, Bengt Bastemark, Björn Malmberg, Roger Lund, Karl-Erik Eriksson, Britt-Marie Carlsson, Fredrik Olsson. 


För mer information, kontakta: 
Eva Gillström, arbetande styrelseordförande i Barncancerfonden, 070-525 58 80, eva.gillstrom@barncancerfonden.se 
Johan Hederstedt, ledamot i Barncancerfondens styrelse, 070-280 80 00, johan.hederstedt@gaialeadership.se 
Anna Bergén, informationsansvarig Barncancerfonden, 070-525 58 13, anna.bergen@barncancerfonden.se