Johanna Hoffstedt tar emot stipendiet av Olle Björk vid Barncancerfondens årsmöte. Foto: Hans Kullin

Eldsjälar inom barncancer tilldelas Olle Björks stipendium

Vid Barncancerfondens årsmöte i helgen delades Olle Björks stipendium för berömliga insatser i arbetet för barn med cancer ut till fyra eldsjälar: Ingrid och Ingemar Persson för rekreationscentret Almers hus i Varberg och Johanna Hoffstedt och Fredrik Malm för prövningsenheten HOPE i Stockholm.

Olle Björk har behandlat tusentals barn under sina närmare 40 år i barncancervårdens tjänst. När han i september 2015 lämnade sin tjänst som generalsekreterare på Barncancerfonden för att gå i pension inrättades ett stipendium i hans namn. Stipendiet på 100 000 kronor delas nu årligen ut till personer som utmärkt sig och betytt mycket för barn med cancer. Årets stipendier delades ut till initiativtagarna av två för barncancervården enormt viktiga projekt: Almers hus och HOPE.

Till Almers hus i Varberg kan familjer som drabbats av barncancer komma bort från vardagen och få chans till en värdefull andningspaus. Almers hus invigdes i januari 1993, efter flera års hårt arbete med planering och ombyggnation. Initiativtagare till Almers hus är Ingrid och Ingemar Persson, som mist sin dotter i en cancersjukdom.

HOPE är Sveriges första centrum för kliniska prövningar av läkemedel för barn med cancer. HOPE finns vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm och invigdes i april 2016 tack vare ett privat initiativ av Johanna Hoffstedt och Fredrik Malm. Deras insamlingsstiftelse Entrepreneurs for Good är katalysator för det samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Barncancerfonden som möjliggjorde HOPE.

– Vårt barn dog i cancer och den förlusten är outhärdlig. För alltid. Men tanken att stanna kvar på jorden ett tag till utan att försöka göra något för cancersjuka barn är lika outhärdlig. HOPE är ett resultat av en helt ny typ av samarbete mellan de stora institutionerna och alla bidragsgivare. Nu återstår 12 miljoner kronor innan enheten är fullt finansierad, men redan idag finns rörande exempel på barn som får en ny chans tack vare HOPE. Att få Olle Björks stipendium är inspirerande och oerhört hedrande, säger Johanna Hoffstedt.

Motiveringar till stipendierna

Ingrid och Ingemar Persson
I början av 1990-talet köpte Barncancerfonden Almers hus, på initiativ av två engagerande föräldrar som själva förlorat sitt barn i cancer. Vackert beläget vid Varbergs kurort har Almers hus sedan dess varit en rekreationskälla för familjer som drabbats av barncancer. Där har familjer fått möjlighet att komma bort från vardagen och hämta kraft och inspiration. Almers hus har blivit ett kärt begrepp inom svensk barncancervård och har genom åren blivit en betydelsefull plats för många familjer. Ingrid och Ingemar Persson tilldelas 50 000 kronor ur Olle Björks stipendiefond för sina insatser inom barncancervården.

Johanna Hoffstedt och Fredrik Malm
Barnonkologin har under många år gjort stora framsteg och idag överlever de flesta barn som drabbas av cancer. Nu har dock tiden kommit då fler, nya och bättre mediciner måste tas fram för att nå en ännu högre överlevnad. Det är en komplicerad process att framställa nya mediciner. Och än mer komplicerad är processen att på ett säkert sätt kliniskt pröva dessa mediciner på barn. För detta behövs en klinisk enhet med kunskaper och resurser. Tack vare stiftelsen Entrepreneurs for Good – Inspired by Nelson, som grundades av Johanna Hoffstedt och Fredrik Malm efter det att deras 3-åriga son Nelson förlorade kampen mot cancer, finns idag HOPE (Hematologisk onkologisk prövningsenhet). För sitt arbete inom barnonkologin tilldelas Johanna Hoffstedt och Fredrik Malm 25 000 kronor var ur Olle Björks stipendiefond.

Mer information
Om HOPE: www.entrepreneursforgood.se/ 
Om Almers hus: www.barncancerfonden.se/for-drabbade/narstaende/familj/vistelser-och-rekreation/almers-hus/