Cancersjuka barn får bättre behandling med ny utrustning för protonstrålning

En förbättrad och mer avancerad utrustning för behandling med protonstrålning ska utvecklas vid The Svedberglaboratoriet i Uppsala. Det innebär att barn med vissa cancersjukdomar kommer att få en betydligt bättre behandling av sin sjukdom. Protonstrålning jämfört med konventionell strålning betyder mindre påverkan av frisk vävnad, vilket är mycket viktigt just inom barncancerbehandling. Det blir den första utrustningen i sitt slag i Sverige.

Protonstrålbehandlingen vid The Svedberglaboratoriet drivs av Onkologikliniken och avdelningen för Sjukhusfysik på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Under våren kommer man att modifiera och förbättra det befintliga systemet med hjälp av en ny positioneringsutrustning med ett modernt digitalt röntgensystem. Det betyder att mindre barn, under 8 år, kan behandlas liggande och på ett mer flexibelt sätt. Det är dock bara för vissa typer av tumörer som denna behandling är aktuell. Projektet med den nya utrustningen kommer att kosta 650 000 kronor och finansieringen sker via anslag från Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Barncancerfonden. Den nya utrustningen ska tas i drift under detta år.

- Det är glädjande att vi får möjlighet att anpassa utrustningen för protonstrålning av barn. Vi kommer därmed att kunna behandla fler barn på ett bättre sätt. Vissa patienter med andra cancerformer kommer också att kunna behandlas, säger Kristina Nilsson, ansvarig läkare och huvudman i projektet.

Strålbehandling i samband med cancer hos barn kräver särskilda hänsyn. Onödig strålning kan förstöra frisk vävnad i kroppen och till exempel påverka kroppens tillväxt på ett negativt sätt. Protonstrålning är därför en mycket intressant teknik för behandling av just barncancer. I dagsläget finns ingen liknande utrustning i Sverige. Barn från hela landet kommer att kunna remitteras till Uppsala för behandling och bedömningen görs nationellt av en specialistgrupp inom området. 

- Det är ännu ett steg i rätt riktning inom svensk barncancervård. Tekniken med protonstrålning är mycket viktig och det är positivt att vi får en modern utrustning som är bättre anpassad för barn. Det är visserligen bara ett mindre antal barn som kan och bör behandlas med denna utrustning, men för just dessa barn kan det betyda stora skillnader - kanske att slippa besvärliga bieffekter under resten av livet, säger Olle Björk, generalsekreterare vid Barncancerfonden.

För mer information, kontakta:
Kristina Nilsson, överläkare och medicinsk ansvarig för strålbehandlingsavdelningen, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 0706-345634, 018-611 56 16, kristina.nilsson@akademiska.se

Johanna Perwe, informatör Barncancerfonden, 08-584 209 28,
johanna.perwe@barncancerfonden.se

Olle Björk, professor i barnonkologi och generalsekreterare Barncancerfonden, 08-584 209 10, 
olle.bjork@barncancerfonden.se

Barncancerfonden
Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer - tre av fyra överlever. Barncancerfondens vision är att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska och leva ett fullgott liv. Barncancerfonden finansierar merparten av all barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0.

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset i Uppsala grundades 1708 och är landets första universitetssjukhus. Omvårdnad, forskning och utbildning är sjukhusets tre viktiga uppgifter och under åren har forskningsframsteg gett upphov till nya behandlingsmetoder och läkemedel som har bidragit till den moderna sjukvårdens framväxt. Idag har Akademiska 8 000 anställda och omsluter 5,6 miljoner kronor. Varje år ger Akademiska vård till mer än 55 000 patienter.