Barncancerfondens syskonstöd på export

Vid en internationell barncancerkonferens i London den 4-7 oktober presenteras en svensk satsning som stödjer syskon till cancerdrabbade barn och ungdomar. Det är Barncancerfondens nationella syskonstöd som presenteras för föräldraorganisationer från hela världen. Tanken är att fler länder kan ta efter modellen där syskon till cancerdrabbade barn får stöd och uppmärksamhet under en tuff sjukdomsperiod.

En syskonstödjare är en person som fokuserar på syskonen till cancerdrabbade barn och ungdomar. Någon som kan finnas där när föräldrarna inte räcker till. Det kan handla om att bara lyssna när man känner sig ledsen, men också någon att göra roliga saker tillsammans med.

– Det är viktigt att fånga upp och stötta syskon. Jag tillför något normalt i en vardag som är allt annat än normal. Jag synliggör syskon och är en som frågar hur de mår, säger Olof Frode som är syskonstödjare vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och deltar vid presentationen i London.

På alla barnonkologiska centra

Idag finansierar Barncancerfonden en syskonstödjare vid varje barnonkologiskt centra i Sverige, totalt sex stycken. Funktionen initierades av ett par lokala barncancerföreningar redan 1999 och finns nu alltså över hela landet.

– Barncancerfonden har en unik organisation som gör att vi kan samordna detta stöd nationellt. När ett barn insjuknar i cancer påverkas hela familjen. Föräldrarna spenderar mycket tid på sjukhuset och stort fokus hamnar på det sjuka barnet. Hela livet ställs på ända och ingenting blir som förut. Då är det skönt att ha någon som bejakar det friska i livet, säger Kärstin Ödman Ryberg som ansvarar för satsningen på Barncancerfonden.

Samlar organisationer från hela världen

The International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations (ICCCPO) är ett världsomspännande föräldranätverk för barncancerdrabbade familjer som jobbar för att förbättra situationen för alla barn som drabbas av cancer. Barncancerfonden och de sex barncancerföreningarna är sju av ICCCPO:s 148 medlemsorganisationer, som tillsammans representerar 81 länder. Barncancerfondens nationella syskonstöd presenteras på ICCCPO:s konferens som äger rum den 4-7 oktober i London i samband med en årlig kongress för barncancerforskare och läkare från hela världen.

För mer information, vänligen kontakta:
Kärstin Ödman Ryberg, rådgivare, Barncancerfonden
Telefon: + 46 8 584 209 37
E-post: karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se

Johanna Perwe, informatör, Barncancerfonden
Telefon: + 46 8 584 209 35
E-post: johanna.perwe@barncancerfonden.se