Barncancerfondens generalsekreterare har tilldelats kunglig medalj

Under en ceremoni onsdagen 20 maj tilldelades Barncancerfondens generalsekreterare Olle Björk Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj i 12:e storleken för medborgerliga förtjänster. Olle Björk belönades för sitt livslånga engagemang och arbete för barn med cancer och deras familjer.

Kungliga sällskapet Pro Patria, ett ordens- och välgörenhetssällskap, delar ut medaljer för att uppmuntra och belöna samhällsnyttig verksamhet samt lång och trogen tjänst.
I 2015 års medaljutdelning dekorerades Olle Björk, och så här motiverar sällskapet utmärkelsen:

Olle Björk är professor i barnonkologi. Han har gått i bräschen för organiseringen av barncancervården i Sverige både som läkare och forskare men också som generalsekreterare i Barncancerfonden. Hans drivkraft har varit att förbättra barncancervården i syfte att erbjuda lika vård till alla barn med cancer över hela landet, och i dag är det verklighet. Under hans tid har också Barncancerfonden vuxit och utvecklat sina insatser inom såväl forskning, vård som psykosocialt omhändertagande. För sin insats till gagn för de cancersjuka barnen och för deras familjer tilldelas Olle Björk Sällskapets guldmedalj i 12:e storleken.

Förutom Olle Björk har mezzosopranen och hovsångerskan Anne Sofie von Otter tilldelats Pro Patrias guldmedalj För medborgerliga förtjänster i 12:e storleken under 2015.

På bilden: en stolt Olle Björk med medaljen.

 

Om Pro Patria
Pro Patrias verksamhet är inriktad på ekonomiskt stöd till barn och ungdomar och deras familjer. Sällskapet har också till uppgift att genom sitt medaljväsende uppmärksamma framstående insatser inom främst de sociala, medicinska, humanitära och kulturella områdena. Sällskapet är är av medeltida ursprung och fick sitt nuvarande namn 1766.