Barncancerfonden tillsätter sju nya forskartjänster

Barncancerfondens styrelse har beviljat sju nya forskartjänster för 2005. Barncancerfonden bekostar därmed totalt 28 forskartjänster som löper på mellan två och sex år. 

En viktig del i Barncancerfondens stöd till forskningen är att se till att etablerade och väl kvalificerade verksamma forskare, som inte har fast tjänst på universiteten, får möjlighet att under längre period ägna sig åt barncancerforskning. 

I årets ansökningsomgång har 30 ansökningar inkommit, varav sju beviljats tjänst. Fem av dessa tilldelades forskare inom biomedicinsk vetenskap och två tilldelades forskare inom vårdvetenskap inklusive psykosocial forskning. 

Inom Biomedicinsk vetenskap: 
Forskartjänst – heltid (3 år) 
Göran Gustafsson, Stockholm 
Forsknings- och utvecklingstjänst inom barncancerepidemiologi 

Forskartjänst - halvtid (6 år) 
Eva-Marie Erfurth, Lund 
Late effects of hypopituitarism and hypothalamic damage due to radiotherapy of the CNS in adult survivors of childhood malignant disease 

Rekryteringstjänst - heltid (3 år) 
David Gisselsson, Lund 
Kartläggning av mekanismer för genetisk instabilitet i tumörer hos barn 

Post-doc i Sverige (2 år) 
Sten Eirik Jacobsen, Lund 
Stamcellsstudier vid akut leukemi hos barn: Tumörbiologiska implikationer och terapeutiska applikationer (post-doc tjänst för Carole Ramirez) 

Post-doc i utlandet (2 år) 
Frida Ponthan, Stockholm 
Post-doc vid Universitetet i Newcastle 

Inom Vårdvetenskap inklusive psykosocial forskning: 
Forskartjänst – heltid (3 år) 
Krister Boman, Stockholm 
Senkonsekvenser för patienter och föräldrar efter behandling för CNS-cancer hos barn: livskvalitet, identitet, funktion, extraordinära behov. 

Rekryteringstjänst - heltid (3 år) 
Annika Lindahl Norberg, Stockholm 
Stress hos föräldrar efter cancer hos ett barn. 

För mer information, kontakta: 
Anna Bergén, informationsansvarig, Barncancerfonden 
Telefon: 08-584 209 00, 070-525 58 13, e-post: anna.bergen@barncancerfonden.se 

Eva Gillström, arbetande styrelseordförande på Barncancerfonden 
Mobil: 070-525 58 80, e-post: eva.gillstrom@barncancerfonden.se 

Professor Pavel Pisa, vetenskaplig sekreterare på Barncancerfonden 
Mobil: 0739-66 19 64, e-post: pavel.pisa@cck.ki.se