Barncancerfonden storsatsar på lovande forskare

Nu anslår Barncancerfonden medel för att låta forskare med särskilt lovande projekt få ägna sig helhjärtat åt forskning om barncancer. Den högsta forskartjänsten, med tryggad finansiering på halvtid i sex år, har tilldelats docent Ann Nordgren vid Karolinska Institutet. Hennes forskning kan leda till nya möjligheter att förebygga cancer hos särskilt utsatta barn. – Det känns fantastiskt. Barncancerfondens stöd är helt avgörande för målet att på sikt kunna ställa diagnos innan sjukdomen bryter ut och därigenom förbättra möjligheterna till behandling, säger Ann Nordgren.

 
Ungefär 300 barn och ungdomar insjuknar varje år i cancer i Sverige – i hela världen är siffran 250 000. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.
 
Ann Nordgrens forskning inriktas på akut lymfatisk leukemi, ALL, och möjligheten att spåra upp tecken på kommande sjukdomsutveckling långt innan ett barn insjuknar. Hennes forskning visar att en specifik kromosomavvikelse spelar en avgörande roll för utvecklingen av en typ av akut lymfatisk leukemi.
 
– Genom ytterligare studier kan vi förstå mekanismerna bakom leukemicellers tillväxt. Det öppnar för tidiga insatser som kan vara helt avgörande för de drabbade barnen, säger överläkare Ann Nordgren, som också är ansvarig för Karolinska Universitetssjukhusets regionala centrum för sällsynta diagnoser.
 
Att finansiera forskartjänster på olika nivåer är ett sätt att skapa kraft och kontinuitet i forskningen på barncancerområdet. Under 2013 satsar Barncancerfonden totalt 27 miljoner kronor på 14 tjänster på olika nivåer i hela landet. Det är den hittills största summan som anslagits till den här typen av tjänster.
 
– Vi har hunnit långt när 80 procent av barnen räddas, men det svåraste arbetet återstår, säger professor Olle Björk, generalsekreterare för Barncancerfonden. Vår vision är att utrota barncancer. Därför är det glädjande att givarnas stöd ger oss möjlighet att satsa extra mycket på forskare som koncentrerat och långsiktigt kan driva det viktiga arbetet vidare.
 
Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder som även tar hjälp av externa specialister.
 
Sedan Barncancerfonden bildades för 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Marika Cassel, Forskning, Forskningssamordnare, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 38, E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 06, E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se