Barncancerfonden förstärker organisationen - Göran Bergström utsedd till ny kanslichef

Barncancerfondens styrelse har till ny kanslichef utsett Göran Bergström. Göran, som kommer att ansvara för det interna arbetet på Barncancerfonden, har nästan tjugo års erfarenhet från Nordea, där han arbetat med kommunikation, marknadsföring och finansiell information i en mängd olika roller. Han har bland annat varit chef för Private Banking samt informations- och marknadschef för Nordea Kapitalförvaltning. Närmast kommer Göran från Taurus Kommunikation, där han var vVD och informationskonsult. 

- Det är en spännande utmaning att gå från det privata näringslivet till en ideell organisation. Det finns mycket jag kan ta med mig, men det finns också mycket som kommer att vara nytt. Jag hoppas jag kan bidra till att allt fler barn överlever och blir friska från sin cancer. Det känns som ett otroligt viktigt arbete, säger Göran Bergström. 

- Göran är ett starkt tillskott till Barncancerfondens kansli med sin gedigna erfarenhet av ledarskap, ekonomi, marknadsfrågor och information, säger Eva Gillström, arbetande styrelseordförande i Barncancerfonden. Han har dessutom en ordentlig föreningsvana, vilket är en stor tillgång i den folkrörelse som Barncancerfonden och de sju regionala barncancerföreningarna är. Jag ser med glädje fram emot vårt samarbete. 

Genom en tydligare ansvarsfördelning när det gäller det interna och externa arbetet hoppas Barncancerfonden kunna öppna upp ytterligare mot sina givare. Arbetande styrelseordförande Eva Gillström ska i ökad utsträckning arbeta externt genom att föreläsa, delta i möten och utbildningsdagar och på andra sätt informera om Barncancerfondens verksamhet. Hon kommer med glädje att tacka ja till att delta vid arrangemang som görs runt om i landet till förmån för Barncancerfonden. 

För mer information, kontakta: 
Eva Gillström, arbetande styrelseordförande, Barncancerfonden 
telefon 070-525 58 80, e-post: eva.gillstrom@barncancerfonden.se 
Göran Bergström, kanslichef, Barncancerfonden 
telefon 070-595 80 38, e-post goran.bergstrom@barncancerfonden.se