Barncancerfonden finansierar unik nordisk biobank för leukemi

Barncancerfonden finansierar en nordisk biobank för leukemi som byggs upp på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den är den första i sitt slag och kommer att bli mycket värdefull inom barncancerforskningen kring leukemi. Forskarna kommer att kunna testa hypoteser och läkemedel med hjälp av biobankens material och få snabba svar. Därmed kan nya behandlingsmetoder och förbättrad vård snabbare nå de barn som insjuknar i leukemi, en av de vanligaste barncancerformerna. 

Den nya biobanken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala började byggas upp under förra året. Blodprover och benmärgsprover samlades in från alla nordiska barn som nyinsjuknat i eller fått återfall av leukemi. Gudmar Lönnerholm, professor och överläkare vid barnonkologiska kliniken, är en av initiativtagarna till biobanken och ansvarig för den praktiska driften. Han ser fram emot en växande bank med ett allt större antal prover. 

- Det känns mycket glädjande att vi har biobanken på plats och kan arbeta vidare. Vi vet att den kommer att bli mycket värdefull för forskarna. Tidigare har forskare ibland fått vänta mycket länge på information som de idag kan få direkt. De kan snabbt få tillgång till en relevant patientgrupp i sin forskning, säger Gudmar Lönnerholm. 

Barncancerfonden har tagit beslut att finansiera biobanken under de kommande tre åren. Tanken är att biobanken på sikt ska kunna finansieras genom forskarna som använder banken, men stödet från Barncancerfonden är nödvändigt i startskedet. Biobanken kommer att hanteras av NOPHO*, den nordiska samarbetsorganisationen för barnleukemiläkare. Barncancerfonden ser också att denna grupp på sikt kan skapa ytterligare biobanker för andra barncancerformer. 

- Det nordiska samarbetet inom barncancerforskning fungerar mycket bra och det är en av förklaringarna till den goda överlevnadsstatistik som finns i de nordiska länderna. Biobanken i Uppsala är ett viktigt steg och vi tror att denna form också kommer att kunna användas för andra cancerdiagnoser, exempelvis solida tumörer, säger Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden. 


* NOPHO = Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology 

För mer information, kontakta: 

Gudmar Lönnerholm, professor i pediatrik, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, 018-611 58 96, gudmar.lonnerholm@kbh.uu.se 

Johanna Perwe, informatör Barncancerfonden, 08-584 209 28, 
johanna.perwe@barncancerfonden.se 

Olle Björk, professor i barnonkologi och generalsekreterare Barncancerfonden, 08-584 209 10, 
olle.bjork@barncancerfonden.se 

Barncancerfonden 
Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer - tre av fyra överlever. Barncancerfondens vision är att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska och leva ett fullgott liv. Barncancerfonden finansierar merparten av all barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0.