Barncancerfonden delar ut rekordanslag – 60 miljoner kronor till svensk forskning

Barncancerfonden har beslutat om årets anslag till barncancerforskning. Totalt 60 miljoner delas ut och det är det största årliga anslaget någonsin. Barncancerfonden finansierar idag merparten av svensk barncancerforskning och har sedan starten 1982 delat ut 750 miljoner i forskningsanslag. 

Barncancerfondens stöd till svensk forskning har varit mycket betydelsefullt genom åren. Idag botas tre av fyra barn som insjuknar i cancer. När Barncancerfonden bildades för 25 år sedan var situationen en helt annan – mindre än hälften av de drabbade barnen kunde botas. Årets utdelning ger möjlighet till fortsatta framsteg för forskning inom barncancerområdet. Totalt 153 ansökningar inkom och 87 av dessa har beviljats anslag. 

- Barncancerfondens vision är att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska och leva ett fullgott liv. Vi vet att forskningen spelar en avgörande roll i detta arbete. Det känns mycket tillfredsställande att kunna dela ut mer pengar än någonsin och veta att kampen mot barncancer fortsätter än kraftfullare än tidigare. Detta är möjligt tack vare generösa bidrag från privatpersoner och företag, säger Olle Björk, generalsekreterare i Barncancerfonden. 

I år har totalt 54,5 miljoner kronor beviljats inom biomedicinsk forskning. Inom vårdforskning beviljas anslag till ett värde av 5,5 miljoner kronor. Ansökningarna har bedömts av forskningsnämnder bestående av sakkunniga ledamöter och lekmän. Tyngst i bedömningen väger den vetenskapliga kvaliteten och forskningens relevans för barncancer. 


För mer information, kontakta: 

Olle Björk, generalsekreterare Barncancerfonden, 08-584 209 10, olle.bjork@barncancerfonden.se 

Rigmor Engerstam, press/information Barncancerfonden, 08-584 209 24, rigmor.engerstam@barncancerfonden.se