Barncancerfonden delar ut 62 miljoner kronor i forskningsanslag

62 miljoner kronor fördelas på 71 projekt när Barncancerfonden delar ut årets anslag till forskning med relevans för barncancer. Barncancerfonden finansierar cirka 90 procent av svensk barncancerforskning och har sedan starten 1982 bidragit till forskningen med närmare 835 miljoner kronor.

Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag och Barncancerfondens stöd till svensk forskning har varit avgörande för utvecklingen genom åren.

- Barncancerfondens uppdrag är att samla in pengar för att förebygga och bekämpa barncancer. Vi vet att vårt forskningsanslag bidrar till att fler barn överlever och till en förbättrad livssituation för drabbade barn och deras familjer, säger Olle Björk, generalsekreterare i Barncancerfonden.

De flesta ansökningar som inkommit i år gäller forskningsprojekt med fokus på att hitta nya förbättrade behandlingsmetoder. Av årets ansökningar går 52,8 miljoner kronor till biomedicinsk forskning. 6,7 miljoner kronor går till vårdvetenskapliga forskningsprojekt som fokuserar på psykosociala frågeställningar och omhändertagandet av cancerdrabbade barn och deras familjer. Resterande summa går till planeringsanslag.

Pernilla Pergert forskar vid institutionen för Kvinnors och Barns hälsa vid Karolinska Institutet och har beviljats 750000 kronor fördelat på tre år för sitt forskningsprojekt som ska kartlägga vårdsituationen för cancerdrabbade barn med utländsk bakgrund. Studien kommer bland annat ge en första kunskap om eventuella skillnader i överlevnad mellan barn med utländsk respektive skandinavisk bakgrund.

- Med stöd från Barncancerfonden hoppas vi kunna få fram bra underlag som kan hjälpa oss att förbättra situationen för familjer med utländsk bakgrund i barncancervården. Samtidigt vill vi belysa att alla människor har rätt till lika vård på lika villkor, oavsett bakgrund, säger Pernilla Pergert, leg sjuksköterska, Med Dr vid Karolinska Institutet.

Vid Karolinska sjukhuset verkar även Olle Sangfeldt. Med hjälp av 1 050000 kronor fördelat på tre år i anslag ska Olle och hans team forska på en viss process för proteinnedbrytning och dess påverkan på bland annat celldelning och celldöd. Upptäckten av denna process belönades med Nobelpriset 2004 och med ökad förståelse för processen är förhoppningen att utveckla alltmer skräddarsydda cancerläkemedel i framtiden.

Totalt inkom 125 ansökningar och av dessa har 71 beviljats anslag. Forskningsnämnden bedömer ansökningarna utifrån forskningens kvalitet och relevans för barncancerområdet.

För mer information, kontakta: 
Pernilla Pergert, 
Med Dr vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, 08-51778084, pernilla.pergert@ki.se

Olle Sangfeldtforskare vid cancercentrum vid Karolinska Sjukhuset 08-517 73361, olle.sangfelt@ki.se

Jessica Runemark, informatör Barncancerfonden, 08-584 209 24, Jessica.runemark@barncancerfonden.se