Barncancerfonden delar ut 59 miljoner i forskningsanslag

Barncancerfonden har beslutat om årets anslag till barncancerforskning. 59 miljoner fördelas på 67 projekt. Barncancerfonden finansierar merparten av svensk barncancerforskning och årets utdelning innebär att det viktiga forskningsarbetet inom barncancer fortsätter. 

Idag överlever tre av fyra barn som insjuknar i cancer och Barncancerfondens stöd till svensk forskning har varit betydelsefullt genom åren. Men så länge ett av fyra barn dör finns det fortfarande mycket kvar att göra. 

- Forskningen är extremt viktig för vår vision om att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska och leva ett fullgott liv. Vi vet att vårt anslag gör skillnad och bidrar positivt till att forskningen drivs framåt, säger Olle Björk, generalsekreterare i Barncancerfonden. 

Årets forskningsansökningar visar upp en bred ämnesspridning, dock ses en trend om något fler ansökningar inom hjärntumörområdet än tidigare år. Statistiken visar att efter leukemi är hjärntumör den vanligaste cancerformen hos barn och det är därför viktigt att behandlingsresultaten blir bättre. 

Neuropsykolog och Fil Dr Ingrid van't Hooft som forskar vid Neuropediatriska enheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus har beviljats 900 000 kronor för ett projekt kring förvärvade hjärnskador hos barn med cancer. Syftet med forskningen är bland annat att se vilka neuropsykologiska effekter som kan uppstå i vardagen när ett barn insjuknat och behandlats för en hjärntumör. 

- Genom detta projekt med stöd från Barncancerfonden hoppas vi kunna få ett bra underlag som kan hjälpa oss att specificera, utveckla och förbättra de rehabiliteringsinsatser som är nödvändiga vad gäller neuropsykologiska funktionsnedsättningar och dess effekter i vardagen för barn som fått en förvärvad hjärnskada, säger Ingrid van’t Hooft. 

Totalt inkom 116 ansökningar och av dessa har 67 beviljats anslag. Av årets ansökningar gick 50,3 miljoner kronor till biomedicinsk forskning och 5,1 miljoner kronor till vårdvetenskap inklusive psykosocial forskning samt 3,6 miljoner kronor till planeringsanslag. Ansökningarna har bedömts av Barncancerfondens forskningsnämnder utifrån forskningens kvalitet och relevans för barncancerområdet. 

Neuropsykolog och Fil Dr, Neuropediatriska enheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 08-517 775 38, 073-966 16 41, Ingrid.Hagberg-vant-Hooft@karolinska.se 

Johanna Perwe, informatör Barncancerfonden, 08-584 209 28, johanna.perwe@barncancerfonden.se 

Olle Björk, generalsekreterare Barncancerfonden, 08-584 209 10, olle.bjork@barncancerfonden.se 

Barncancerfonden 
Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer - tre av fyra överlever. Barncancerfondens vision är att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska och leva ett fullgott liv. Barncancerfonden finansierar merparten av all barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0.