Barncancerdag hjälper cancersjuka barn världen över

Tisdagen den 15 februari är Internationella Barncancerdagen. Syftet med dagen är att uppmärksamma cancersjuka barn världen över och att samla in pengar till barncancerforskningen. Samtidigt drar ett internationellt fotoprojekt igång för att belysa hur sjukdomen och behandlingen ter sig ur de drabbade barnens perspektiv.

I projektet Through My Eyes – A day in the life of children with cancer around the world uppmanas cancersjuka barn från hela världen att själva fotografera sina upplevelser under en vecka, med start på tisdag. Bilderna kommer att ställas ut i samband med den årliga internationella barncancerkongressen som äger rum i Vancouver i Kanada senare i år. 

Varje år drabbas cirka 250 000 barn i världen av cancer. Av dessa bor merparten i utvecklingsländer där chansen att överleva är så liten som 20 procent. I Sverige, och övriga delar av världen där barnen har tillgång till vård och behandling, överlever hela 75-80 procent. Enligt siffror från den internationella föräldraföreningen för barncancer, ICCCPO, skulle mer än 100 000 dödsfall kunna undvikas varje år om alla drabbade barn fick tillgång till adekvat behandling.

- Sverige är framstående både när det gäller barncancerforskning och barncancervård och vi har därför mycket att erfarenhet och kunskap att bidra med, säger Eva Gillström, arbetande styrelseordförande i Barncancerfonden. Vi engagerar oss redan nu i det internationella samarbetet, men har planer på att göra mer. En möjlighet som vi diskuterar är utbildning av vårdpersonal i länder med knappa resurser. En annan idé är att erbjuda vårdpersonal från andra länder vidareutbildning i Sverige.

ICCCPO (International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisation) startade 1994 i Spanien och idag har 76 medlemsorganisationer i 56 länder. Läs mer om organisationen och hur den Internationella Barncancerdagen uppmärksammas runt om i världen på www.icccpo.org.

För mer information, kontakta:
Anna Bergén, Informationsansvarig, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 03, 070-525 58 13 eller e-post: anna.bergen@barncancerfonden.se 
Eva Gillström, arbetande styrelseordförande, Barncancerfonden
Telefon: 070-525 58 80 eller e-post: eva.gillstrom@barncancerfonden.se