Allt fler barn överlever cancer – men vem tar hand om komplikationerna?

Idag släpper Barncancerfonden sin årliga forskningsrapport, Barncancerrapporten, vid ett frukostseminarium i Stockholm. I rapporten presenteras ett flertal av de 160 forskningsprojekt inom barncancer som pågår i Sverige just nu. Temat för i år är hjärntumörer och neuroblastom. Hjärntumörer är den näst vanligaste cancerform som drabbar barn och de barn som insjuknar lider ofta av sena komplikationer, även efter en framgångsrik behandling. – Min önskan är att Socialstyrelsen skapar en särskild diagnos för dessa barn: ”status efter genomgången hjärntumör som barn”, säger Barncancerfondens generalsekreterare Olle Björk Klockan 09.00 webbsänds frukostseminariet på Barncancerfondens webbplats.

Barncancerfondens generalsekreterare Olle Björk har sett en fantastisk utveckling av behandlingsresultat under nära 40 år inom barncancervården. Allt fler barn som insjuknar i cancer överlever. Idag klarar sig cirka 80 procent av barnen. 
– Vi har en stadigt växande grupp i samhället, de som har överlevt sin cancersjukdom som barn. Dessa personer har ofta ett behov av fortsatt vård, rehabilitering eller särskilt stöd. Forskningen och vården har varit helt inriktad på överlevnad, med gott resultat, men nu är det hög tid att också ta hand om överlevarna på ett bra sätt. 

Olle Björk argumenterar i Barncancerrapporten 2014 för att barn som behandlats för just hjärntumör bör få en egen diagnos för att underlätta att få rätt omhändertagande inom skolan och vården.
– Ett barn som har behandlats med strålning mot hjärnan har besvär som på många sätt skiljer sig från barn med andra typer av psykiska funktionsnedsättningar, till exempel Aspergers eller ADHD. En egen diagnos skulle skapa förståelse för överlevarnas situation och ge ökad möjlighet till bistånd från samhället. Min önskan är att Socialstyrelsen skapar en särskild diagnos för dessa barn: ”status efter genomgången hjärntumör som barn”.

Framförallt är det strålbehandling som påverkar hur barn med hjärntumör kommer att må i framtiden. Strålningen har effekter på friska områden i hjärnan och barnen riskerar bland annat nedsatt inlärningsförmåga och hormonstörningar. 

Forskning för bättre behandling av hjärntumörer och neuroblastom
I Barncancerrapporten 2014 presenteras flera forskningsprojekt som syftar till att förbättra behandlingen av hjärntumör. Forskarna arbetar med nya metoder för kirurgi och strålbehandling vilket kommer innebära skonsammare behandling för barn som insjuknar i framtiden. 

Den barncancerform där överlevnaden ökar allra mest är neuroblastom, cancer i centrala nervsystemet utanför hjärnan. Från 1999 till 2007 har överlevnaden ökat från 61 procent till närmare 80 procent, och ytterligare förbättringar är att vänta. I år har svenska forskare fått fram flera forskningsresultat som med tiden kan ge effektivare behandling och förhoppningsvis även minska risken för återfall. Dessa framsteg presenteras också i Barncancerrapporten 2014. 


Seminarium och beställning
Barncancerrapporten 2014 lanseras vid ett frukostseminarium på Barncancerfondens kansli på Hälsingegatan 49 i Stockholm, idag kl.09 – 10.15. 
Seminariet webbsänds på Barncancerfondens webbplats

Beställ ett kostnadsfritt exemplar av Barncancerrapporten 2014 i Barncancerfondens webbutik.

 

För mer information om Barncancerrapporten 2014, vänligen kontakta: 
Ylva Andersson, informationsansvarig
Telefon: 08-584 209 06, E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se

Maria Tegin, pressekreterare
Telefon: 08-584 209 60, E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se

 

Om Barncancerfondens 
Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i drygt 30 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.


Fakta, sena komplikationer:

 • Med sena komplikationer avses bestående fysiska och psykiska problem till följd av en cancersjukdom eller till följd av behandlingen. 
 • Sena komplikationer drabbar nästan alla barnpatienter som har haft hjärntumör.
 • Sena komplikationer efter hjärntumör består ofta i kognitiva problem med exempelvis inlärning och koncentration.
 • Även andra cancersjukdomar och behandlingar som barn kan ge sena komplikationer, t.ex. hos patienter som genomgått stamcellstransplantation.

 

Fakta, hjärntumör: 

 • Hjärntumör är den näst vanligaste barncancersjukdomen, efter leukemi. 
 • Omkring 100 barn per år insjuknar i hjärntumör i Sverige.
 • Den vanligaste hjärntumören hos barn är Lågmalignt astrocytom i lillhjärnan.
 • Behandlingen innebär operation, strålbehandling eller cytostatika. Ibland används alla tre behandlingarna på samma patient. 
 • Hjärnan påverkas på olika sätt beroende på barnets ålder, tumörens placering och behandlingsmetoden. 
 • Den generella överlevnaden är 80 %, med viss variation mellan olika tumör-typer

 

Fakta, neuroblastom: 

 • Neuroblastom är en småbarnssjukdom som knappt existerar hos vuxna.
 • Neuroblastom är tumörer i centrala nervsystemet utanför hjärnan. Ofta i binjurarnas inre del, eller i nervvävnaden utmed ryggraden. 
 • 6 % av all barncancer i Sverige är neuroblastom.
 • Vissa tumörer kan opereras bort, de mer komplicerade fallen kräver cytostatikabehandling, operation och högdosbehandling med stamcellstransplantation.
 • Idag överlever 80 % av de som drabbas av den ”milda” varianten. 60 % överlever s.k. högriskneuroblastom.