44,6 miljoner till Barncancerfonden satsas på nätverksforskning

På fredagskvällen fick Barncancerfondens generalsekreterare Olle Björk ta emot 44,6 miljoner kronor från Postkodlotteriet. Pengarna kommer att satsas på ett nationellt forskarnätverk kring neurala barncancertumörer, något som drabbar ett hundratal barn varje år.

- Ingen människa kan väl acceptera att barn dör i cancer, säger Barncancerfondens generalsekreterare Olle Björk. 44,6 miljoner kronor är en ofantligt stor summa, men den behövs. I dag överlever tre av fyra barn som drabbas av cancer. Vi är inte nöjda förrän den siffran är fyra av fyra.

Nätverket, som initierades 2007, samordnar och stimulerar forskningen för att öka överlevnaden och livskvaliteten hos barn med neuroblastom och tumörer i centrala nervsystemet. Två områden som har många kliniska och biologiska likheter med varandra men som inte visat lika fina behandlingsresultat som många andra barncancersjukdomar gjort genom åren.

- Gåvan från Postkodlotteriet är ett enormt stöd för att vi ska kunna nå vår vision om en värld där barncancer inte är något att oroa sig för, säger Olle Björk. Nu kan vi fortsätta arbeta med att stärka och utveckla forskningen kring de här barncancerformerna.

För mer information, kontakta:
Johanna Perwe, presskontakt Barncancerfonden
Mejl: johanna.perwe@barncancerfonden.se
Telefon: 08-584209 35

Barncancerfonden
Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer - tre av fyra överlever. Barncancerfondens vision är att alla barn som får cancer ska bli friska och leva ett fullgott liv. Barncancerfonden finansierar cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0.