30 miljoner kronor går till 10 forskartjänster inom barncancerområdet

Barncancerfonden har beviljat tio nya forskartjänster till ett sammanlagt värde av 30 miljoner kronor. Det motsvarar 35 års forskning om man summerar antal år som tjänsterna sträcker sig. Barncancerfonden finansierar merparten av barncancerforskning i Sverige som idag är världsledande.

Jonas Fuxe på Karolinska Institutet är en av forskarna som kommer att kunna förverkliga sina forskningsplaner tack vare Barncancerfondens forskartjänst. Han får en forskarassistenttjänst på heltid i fyra år. Jonas ska tillsammans med sin forskargrupp studera hur cancerceller sprider sig och bildar metastaser. Framför allt kommer betydelsen av inflammation i tumörvävnad att studeras. Forskningen syftar till att bättre förstå hur cancerceller utvecklar förmågan att sprida sig och bilda metastaser. Förhoppningen är att ökad kunskap om denna process ska kunna leda till utveckling av bättre behandlingsmetoder.

- Jag är verkligen otroligt glad och tacksam över att få finansieringen och därmed kunna genomföra detta projekt, säger Jonas Fuxe. Det har kanske aldrig varit mer spännande att vara forskare än idag. Det har skett en enorm utveckling inom forskningen som har skapat helt nya förutsättningar för forskare att till exempel studera hur celler differentierar, interagerar och kommunicerar. Att bygga upp kunskap, modellsystem och tekniker kräver dock tid och kontinuitet och därför är det så viktigt att den här typen av tjänster finns.

I årets omgång inkom totalt 38 ansökningar, tio stycken beviljades. Sex av dessa finns i Stockholm, fyra i Lund. Nio beviljade tjänster gäller biomedicinsk vetenskap och en gäller vårdvetenskap inklusive psykosocial forskning.

- Forskartjänsterna är mycket viktiga och det är glädjande med alla unga lovande forskare. De tar över ett stolt arv inom svensk barncancerforskning som på drygt 20 år placerat oss som ledande i världen. Det räddar livet på många svenska barn som drabbas av barncancer. Forskarna arbetar vidare mot målet att alla ska överleva, säger Olle Björk, generalsekreterare vid Barncancerfonden, själv en av de som forskat under många år.

På www.barncancerfonden.se finns en sammanställning på samtliga forskare som beviljats forskartjänster denna ansökningsomgång.

För mer information, kontakta:
Jonas Fuxe, Karolinska Institutet, Institutionen för Cell och Molekylär Biologi (CMB), 08-52 48 73 12, jonas.fuxe@ki.se

Johanna Perwe, press/information Barncancerfonden, 08-584 209 28, johanna.perwe@barncancerfonden.se

Olle Björk, generalsekreterare Barncancerfonden, 08-584 209 10, olle.björk@barncancerfonden.se

Barncancerfonden
Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer - tre av fyra överlever. Vår vision är att alla barn som får cancer ska bli friska. Barncancerfonden finansierar merparten av all barncancerforskning i Sverige och är godkänd av Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens pg är 90 20 90-0.