Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

22 miljoner kronor till Uppsala universitet för barncancerforskning

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevare av barncancer mår, både fysiskt och psykiskt. Uppsala universitet är den fjärde näst största mottagaren när Barncancerfonden delar ut medel till forskning 2022.

Barncancerfonden delar i december ut 140 miljoner kronor till barncancerforskning. 22 av dessa går till Uppsala universitet och kommer bland annat bidra till studier för att hitta nya precisionsläkemedel mot leukemi, ta fram ett cytostatika som utnyttjar de skador som tumörcellen fått av tidigare behandling och på så sätt få högre effekt men lägre biverkningar samt ett projekt som ska ta ett evidensbaserat stödprogram och anpassas och utvärdera det för föräldrar med cancerdrabbade barn.

– Vi har sett stora framgångar i behandlingar av flera diagnoser under de senare åren men det finns fortfarande många viktiga områden där vi behöver mer forskning. Det handlar om att kunna sätta mer exakta diagnoser, ta fram bättre och mer målinriktade behandlingar men också hur omvårdnaden av barnen kan bli bättre under de oftast tuffa cancerbehandlingarna, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden.

Tack vare ny kunskap och nya tekniker kan allt fler barn få mer skräddarsydd behandling, så kallad precisionsmedicin.

– Helgenomsekvenseringen som vi just nu inför inom barnonkologin hoppas vi mycket på, både ur ett forsknings- och behandlingsperspektiv. Sekvenseringen ökar också upp för fler internationella samarbeten då vi har etablerade biobanker och populationsbaserade register, säger Britt-Marie Frost.

De tre högst rankade projekten på Uppsala universitet är:

  • Precisionsmedicin vid barnleukemi med hjälp av single-cell analys. Jessica Nordlund, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
  • Ny cancerbehandling riktad mot förlust av genetisk variation. Tobias Sjöholm, institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
  • Starkare tillsammans – Psykologiskt stöd för föräldrar till barn som diagnosticerats med cancer. Lisa Ljungman, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.