Stödgrupper

kompisar

Inom Sveriges regionala barncancerfonder ryms olika stödgrupper för drabbade familjer. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till Barncancerfonden Östras stödgrupper.

Arbetsformen bygger på att samtliga stödgrupper i de sex föreningarna träffas gemensamt vid ett årligt stormöte som sammankallas under hösten. Där emellan träffas respektive stödgrupp regionalt när behov finns.

Vårt mål är att ha representanter i stödgrupperna från varje stad på vårt område för att underlätta det lokala engagemanget. Klicka här för att se vilka stödgrupper som har lokala representanter.

Läs mer om och hitta kontaktuppgifter till stödgrupperna genom att klicka nedan eller i menyn till vänster.

Relaterat

Du kan hjälpa till

Arbetet i Barncancerfonden Östra bedrivs till stor del i stödgrupper med olika ansvarsområden. För att föreningen ska fungera på bästa sätt och att vi ska nå våra mål behöver vi ha en organisation som fungerar på ett bra och effektivt sätt.

Familjekontakt

Familjekontaktgruppen är en oerhört viktig grupp. Gruppen ser till att de drabbade familjerna på avdelningarna får det lite lättare i tillvaron.

Marknadsgruppen

I gruppen arbetar vi med olika evenemang och arrangemang som kan inbringa pengar till föreningens verksamhet.

Medicinska gruppen

Medicinska gruppen är en arbetsgrupp som arbetar tillsammans med motsvarande grupper från de övriga Barncancerföreningarna.

Syskonstöd

I familjer där barn fått cancer kommer syskonen ofta i kläm. För att tillmötesgå syskonens behov har vi en syskonstödjare som är betald av Barncancerfonden.

Ungdomar/unga vuxna/syskon

I Ungdomsgruppen/Unga vuxna får vi en möjlighet att försöka förmedla det vi själv kanske inte förstår och inser, utan att behöva säga ett ljud vet alla vad man menar och känner.

Vi som mist

Att förlora ett barn är bland det värsta som kan hända en människa. Det väcker många frågor och känslor. Då kan det kännas bra att tala med någon som upplevt något liknande.