För medlemmar

klättra

Här har vi samlat information som riktar sig till våra medlemmar. Det är också här du ansöker om medlemskap. Vi är beroende av många medlemmar, och alla är välkomna!

Oavsett om du själv är drabbad, har en släkting eller vän som är drabbad eller om ditt företag vill stödja Barncancerfonden Östras viktiga arbete är du välkommen som medlem.

För att få delta i föreningens verksamhet (familjekontaktsaktiviteter etc.) måste man dels vara medlem och dels boende inom vår region.

Barncancerfonden Östra omfattar Linköping, Norrköping, Kalmar och Västervik med omnejd.

Relaterat

Adressändring

Det är viktigt att vi har rätt adress och e-postadress till dig så att vi kan skicka ut vårt medlemsblad, Barn&Cancer och annan medlemsinformation.

Bli medlem

Man eller kvinna, ung eller gammal, alla är välkomna som medlemmar hos oss. Ditt medlemskap bidrar till vår verksamhet.

Ekonomisk ersättning

Barncancerfonden Östra ersätter alla barnonkologfamiljer som blir medlemmar i Barncancerfonden Östra med ett generellt engångsbidrag på 2 000 kr inom sex månader efter barnets insjuknande.

Medlemspolicy

För att säkerställa en rättvis hantering av resor och hyror har styrelsen i Barncancerfonden Östra en policy att luta sig mot när tveksamma fall uppstår.

Vistelser och rekreation

Under och efter sjukdomstiden är familjen i extra stort behov av att göra saker tillsammans.