Webb-TV

Våra filmer tas fram i syfte att öka kunskapen om barncancer, samt att öka omgivningens förståelse för barnens livssituation.

Dela och sprid gärna våra filmer, eller bädda in dem på din blogg eller hemsida.

Sally, tio år, drabbades av leukemi vid sex års ålder. Möt Sally, hennes föräldrar och lärare och hör dem berätta om sina erfarenheter och sin resa. Du får samtidigt en inblick i hur Barncancerfonden arbetar, hur de insamlade medlen används samt vad som skiljer barncancer mot cancer i vuxen ålder. 

Alexander,17 år, har osteosarkom vilket gör att han spenderar mycket tid på sjukhus. I den här filmen berättar här om hur han får stöd och kärlek genom sociala medier.

Olle Björk, professor i pediatrik, tidigare chef för barnonkologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och generalsekreterare på Barncancerfonden. Ansvarar för Barncancerfondens sjuksköterske- och länsläkarutbildningar.

Ingrid van´t Hooft är psykolog, specialist i neuropsykologi och har länge arbetat med barn/ungdomar som fått en förvärvad hjärnskada pga olyckor eller sjukdom på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Med stöd från Barncancerfonden har Ingrid startat ett pilotprojekt där man vill utpröva en behandlingsmetod för den som drabbats av en förvärvad hjärnskada men också deras syskon och föräldrar.

Barncancerfondens syskonstödjare är resurspersoner vars viktigaste uppgift är att se syskonen till de som blivit sjuka. Syskonstödjarna försöker tillföra något vanligt i en situation som är allt annat än vanlig. Syskonstödjarna finns vid landets sex barncancercentra och ingår i den stödgrupp som finns runt familjen.

På Barncancerfondens ungdomsstormöte träffas cancerdrabbade ungdomar från hela landet för att umgås, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans. Även syskon är välkomna. Lägret arrangeras i samarbete med Barncancerfondens sex regionala föreningar.

På Almers Hus i Varberg kan barn med cancer och deras familjer få några dagars avkoppling och träffa andra familjer i samma situation. Huset ägs av Barncancerfonden som också bekostar resa och boende.

Ågrenska är ett kompetenscenter där personer med sällsynta diagnoser och deras familjer får träffa både andra i liknande situation och experter på sjukdomen.

Per Kogner och hans forskargrupp har sett att omega-3 fettsyror hämmar cancertillväxt. Nu pågår en ny studie där barn som har haft cancer ska få ett tillskott av fettsyrorna.

Detta är filmen om Linda och Josefin. De är de första att testa Barncancerfondens peer support. Josefin fick sin sista behandling i januari förra året, Linda för tolv år sedan.

Se fler filmer i vår YouTube-kanal

Barn&Cancer görs med stöd från PostkodLotteriet