Verksamhetsberättelse

Barncancerfonden samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn och arbetar för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer. 

För att på bästa sätt nå ändamålen arbetar Barncancerfonden inom tre olika områden:

Forskning och utbildning

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och ger också finansiellt stöd till utveckling av nya behandlingsmetoder, samt fortbildning inom barncancerområdet.

Årets satsningar på 238 miljoner kronor gick bland annat till:

  • Sveriges första forskningsinitiativ inom hjärnstamsgliom, mer specifikt den aggressiva hjärntumören ponsgliom. Detta är en barncancerdiagnos som saknar bot. Men nu är det första svenska barnet inkluderat i den sameuropeiska forskningsstudie som förhoppningsvis kommer att rädda liv. Läs mer om forskning på ponsgliom här.
  • Utveckling av Barntumörbanken vid Karolinska Universitetssjukhuset, ett världsunikt projekt som samlar vävnad från solida tumörer där målet är att sammanlänka vävnadsmaterialet med klinisk patientinformation via Barncancerregistret. Detta möjliggör forskning som inkluderar både behandlings- och tumörinformation. Läs mer om Barntumörbanken här.
  • Finansiering av 4 263 timmars vidareutbildning inom barncancer för sjuksköterskor, samt att under 1 792 timmar specialutbilda 64 läkare i barncancerdiagnostik och behandling.

Råd och stöd

Inom Råd och stöd erbjuder Barncancerfonden drabbade familjer möjlighet till rekreation och rehabilitering, och arbetar för att säkerställa att familjerna får det stöd de behöver och har rätt till.

Årets satsningar på 37 miljoner kronor gick bland annat till:

  • Stärkt satsning på konsultsjuksköterskor. Konsultsjuksköterskorna finns på varje barncancercentrum och är specialiserade inom exempelvis hjärntumörsjukdomar eller andra former av barncancerdiagnoser. Läs mer om konsultsjuksköterskor här.
  • 6,5 syskonstödjartjänster. Syskonstödjarna finns på varje barncancercentrum samt på Lilla Erstagården (barnhospis). Läs om syskonstödjare här.
  • Läger och vistelser. Flertalet vistelser på Ågrenska genomfördes under året och 200 ungdomar deltog i ungdomsstorlägret Camp Happy. Dessutom fick 35 ungdomar möjligheten att resa till Barretstown på Irland, där det varje år arrangeras läger för barn och ungdomar som behandlas eller har behandlats för cancer, samt för deras syskon. Läs mer om läger och vistelser här.

Information

Att sprida information om cancersjukdomar hos barn och ungdomar och väcka opinion är grunden till att Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan. Det är fortfarande en viktig uppgift.

Årets satsningar på 52 miljoner kronor gick bland annat till:

  • Stärkt opinionsbildning i såväl egna som förtjänade kanaler vilket bidrar till att öka kunskapen och angelägenhetsgraden för våra frågor. Med närmare 5 000 artiklar och mediala inslag under året är medvetenheten kring barncancersjukdomar högre än någonsin.
  • Barncancerfonden ger årligen ut en rad redaktionella publikationer såsom tidningen Barn&Cancer, Maxa livet-tidningen för unga barncanceröverlevare samt den omfattande Barncancerrapporten. Utöver dessa bidrar Barncancerfonden med flertalet informationsaktiviteter som hjälper till att höja kunskapen kring barn som drabbas av cancer.
  • Filmproduktion i samband med bland annat Barncancergalan och Det svenska humorpriset, som bidrar till att stärka vår insamlingsverksamhet och höja kännedomen och medvetenheten kring barncancer.

Insamling

Forskning kräver stora ekonomiska resurser. Barncancerfonden måste ständigt förbättra sitt arbete och hitta nya vägar att nå fram till människors hjärtan. Då insamling från företag skiljer sig från insamling från privatpersoner, sköts arbetet av två olika avdelningar.

Privatinsamling

Samtliga insamlingsaktiviteter har utvecklats positivt jämfört med 2015. En ny kampanjprocess implementerades och integrationen med digitala kanaler förbättrades. För andra året i rad anordnade Barncancerfonden Barncancergalan – det svenska humorpriset. Galan fick mycket positiv respons och bidrog till ett ökat givande, i synnerhet avseende Barnsupportrar (månadsgivare) som nu uppgår till drygt 33 000, en ökning med 38 procent från 2015. Ännu en gång överträffades tidigare års testamentsgåvor och slutade på 92 mkr. Under 2016 har privatpersoner skänkt totalt 215 (186) mkr.

Företagsinsamling

Utvecklingen av företagsinsamling fortsatte under 2016, bland annat genom fortsatt satsning på CSR-arbete. Barncancerfonden ser ett ökat intresse från företag att samarbeta och skänka till kampen mot cancer. Idrottseventen Spin of Hope, Ride of Hope och Walk of Hope, samt samarbetet med Team Rynkeby, nådde alla högre insamlingsnivåer. Nytt för året var Run of Hope som också drog många deltagare och bidrog till insamlingen. Bidraget från BMW genom ”Kör för livet” ökade för tredje året i rad och aktiviteten har sedan start ökat med över 300 procent. Företagsinsamling samlade in 146 (152) mkr under året.

Klicka här för att ta del av verksamhetsåret 2016 i digital form

Barn&Cancer görs med stöd från PostkodLotteriet