"Jag vill hitta ett jobb"

André visar en dator han har byggt.

André Vestermark är en av deltagarna i Barncancerfondens pilotprojekt med Peritos ungdomsrekrytering, ett företag som hjälper unga vuxna med funktionsnedsättning ut på arbetsmarknaden.

Två gånger har André Vestermark tagit tåget från Västerås för att möta Maria von Bredow som arbetar med arbetsmarknadsfrågor på Peritos i Stockholm. Det är en del i det pilotprojekt som Peritos har startat tillsammans med Barncancerfonden. 

– Jag har fått reda på att det finns saker jag vill göra, som jag inte tänkt på. Jag vill resa och kanske gå tillbaka till högskolan, säger André. 

Barncancerfonden och Peritos räknar med att företaget ska intervjua ett tjugotal unga vuxna överlevare innan projektet utvärderas. Den som får träffa en coach på Peritos kommer att få hjälp att se över styrkor och svagheter. Sedan gör de tillsammans upp en plan för hur överlevaren ska gå vidare, med arbete, utbildning eller någon annan form av sysselsättning. 

André har varit arbetslös i några år.

Trött av att inte använda hjärnan

– I början tyckte jag att det var skönt att vara ledig men sen är det som att jag blir trött av att vara trött, och sen går det bara runt i en cirkel. Jag har ganska mycket hjärntrötthet och det känns som om den blir värre när jag inte använder hjärnan till att göra någonting, säger André.

Nu ska han utreda sin arbetsförmåga genom Arbetsförmedlingen. André hoppas att kunna gå från sju till tio timmars arbetstid i veckan.

Under sina möten går André och Maria von Bredow tillsammans igenom vad han kan och vill göra, hur mycket tid han kan arbeta, vilket stöd han har i dag och det han skulle behöva framöver.

Helst något "butiksaktigt"

– Jag vill hitta en sysselsättning. Något ”butiksaktigt”. Jag arbetstränade på en bensinmack och det var bra. Jag behövde inte något mer än min kropp för att kunna arbeta. Det tycker jag var skönt. Sen så gillar jag att jobba med händerna och att ha kundkontakt var kul, säger André.

– Vi fokuserar på det som fungerar bra, det är viktigt att samtalet blir motiverande, säger Maria von Bredow.

Andrés stora fritidsintresse är datorer. Han har byggt en egen dator, men när han arbetstränade på ett it-företag kände han att han inte hann klart sina uppgifter och att det blev stressigt. 

André drabbades av hjärntumören ependymom när han var åtta år gammal.

André har fått lära sig allt igen

– När jag blev opererad så förlorade jag allt, att kunna gå, skriva, prata och äta. Jag har fått lära mig allt sådant igen. Det som var så konstigt var att jag visste hur man skulle göra allting. Men jag bara inte kunde. Det är som att ha ett ord på tungan som man inte kan få ut.

Peritos är i grunden ett rekryteringsbolag som arbetar med att stötta unga vuxna med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa för att de ska komma ut i sysselsättning.

– Vi har en funktion som borde vara offentlig, men som inte är det i dag. En handläggare på Arbetsförmedlingen med ansvar för unga med funktionsnedsättningar har kanske ansvar för 120 personer, inte 20–30 som vi har. Vi har helt enkelt mer tid för var och en, säger Maria von Bredow.

Peritos anställer också unga vuxna, och hjälper företag att rekrytera personal
ur sin bas av unga vuxna med funktionsnedsättning. 

De överlevare som är aktuella för Peritos stöd har ofta haft hjärntumör. Det innebär att många av dem drabbas av hjärntrötthet.

– Efter att jag har jobbat så brukar det vara så att jag sover i någon timme, säger André.

Det innebär bland annat att han orkar max tio timmars arbetsvecka, något som hittills gjort det knepigt att hitta rätt arbete.

Ny grupp för Peritos

För Peritos är canceröverlevare en relativt ny grupp. Men det står klart för Maria von Bredow att erfarenheterna av cancer och behandling också ger insikter som andra inte har – och som kan bli positiva för en arbetsgivare.

– Alla är olika, men de vi har mött har en extra livserfarenhet och är oftast väldigt mogna. Det kan vara till nytta i mötet med andra människor, säger Maria von Bredow.

Peritos

  • Peritos är ett företag som hjälper unga vuxna mellan 19 och 30 år att komma ut på arbetsmarknaden. 
  • En coach från företaget hjälper till med att se över kunskaper och erfarenheter och vilka behov den unga vuxna har. Det sker vid två-tre tillfällen.
  • Peritos anställer också unga vuxna men kan även hjälpa till med att matcha företag och arbetssökande.
  • Peritos erbjuder även coachning både av unga vuxna på arbetsplatsen och av arbetsgivare.

Så går det till

Du som är överlevare träffar Peritos-coachen vid två till tre tillfällen. Tillsammans tittar ni på dina erfarenheter och möjligheter. Det sker bland annat genom intervjuer. Meningen är att du ska bli tryggare i vad du kan och vad som är möjligt, och få hjälp att ta dig vidare mot studier, jobb eller annan sysselsättning. 

Pilotprojektet med Barncancerfonden pågår till och med december 2016.

Intresserad?

Vill du ta hjälp av Peritos för att gå vidare i jakten på jobb? Kontakta Marika Cassel på Barncancerfonden på marika.cassel@barncancerfonden.se

Plugga vidare

Folkhögskolorna har många bra utbildningar, till exempel för den som vill komplettera sina studier. Läs mer på folkhogskola.nu. Du kan också läsa ett reportage om barncancer-överlevaren Chantal Palm som berättar om sina studier på folkhögskola på barncancerfonden.se.

På varje universitet eller högskola finns samordnare som kan stötta studenter med funktionsnedsättning. All information finns på studeramedfunktionshinder.nu.

Stöd från SIUS-konsulent 

Du som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan få hjälp av en SIUS-konsulent genom Arbetsförmedlingen. SIUS står för särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Personen hjälper dig att komma igång med arbetet och följer dig för att se hur det fungerar.

Läs mer på Arbetsförmedlingens sajt. Sök på "det här är SIUS" på arbetsformedlingen.se.

Maxa chansen till arbete

  • Be om extra stöd på Arbetsförmedlingen.
  • Ta med dina journaler och andra medicinska papper som visar vad du varit med om.
  • Visa att du är intresserad av att jobba, men förklara vad du inte kan.

Källa: Peritos

Lönestöd

Lönestöd innebär att arbetsgivare kan få ersättning för en del av lönekostnaden när de anställer personer med funktionsnedsättning.

I början av året kom ett förslag från Arbetsförmedlingen om att lönestöden ska förenklas. Beslut är ännu inte fattat.

Det här gör Barncancerfonden

Att skaffa jobb är en av de viktigaste frågorna för unga vuxna som har haft cancer. Därför är det också en av huvudfrågorna inom projektet Maxa livet. 

Barncancerfonden arbetar för att skapa fler företagssamarbeten som det med Peritos, men också med att påverka makthavare. Men du som överlevare kan också vända dig till Barncancerfonden om du behöver stöd.

Text: Emma Olsson Foto: Magnus Glans Publicerades: 26 september 2016
Barn&Cancer görs med stöd från PostkodLotteriet