Om Barn&Cancer

Barn&Cancer ges ut av Barncancerfonden. Tidningen utkommer med fem nummer per år i cirka 50 000 exemplar. Citera oss gärna, men ange källan. 

Ansvarig utgivare: Per Leander
Chefredaktör: Ylva Andersson (ylva.andersson@barncancerfonden.se)
   
Produktion:  OTW Communication
Redaktör Synnöve Almer
Grafisk form:  Tor-Arne Moe
Adress:

Barn&Cancer, c/o OTW Communication
Box 3265
103 65 Stockholm

Telefon: 08-505 562 00
E-post: redaktionen@barncancerfonden.se

 

Utgivningsplan för 2016:

  • 11 februari
  • 11 april
  • 17 juni
  • 2 september
  • 25 november
Barn&Cancer görs med stöd från PostkodLotteriet