Barnet behöver bearbeta traumat

En illustration som visar ett barn som tittar på en nallebjörn samtidigt som hen får en spruta i armen

Jag har en sexårig son som är jätterädd för att bli stucken. Hur ska jag göra som förälder?

När återkommande stick blivit en negativ upplevelse behöver trenden brytas genom att barnet får möjlighet att bearbeta det som upplevs svårt. Hur beror på olika faktorer: barnets utvecklingsfas, orsaken till rädslan och tidigare erfarenheter. Det viktigaste vid stickrädsla är att jobba bort den med olika metoder. Att gå igenom ingreppet steg för steg, visa och leka sig igenom proceduren samt låta barnet använda sin motorik och fantasi, ger möjlighet för barnet att bearbeta det som ska ske. Anpassa proceduren till när barnet är bäst förberett, mest motiverat och när det finns personer med som kan avleda eller hålla i eller bara stötta barnet. Att barnet inte vill är inte konstigt, men vi behöver minska traumat och göra det så tryggt och bra som möjligt.

Barn som får ha kontroll över sin situation växer med uppgiften och blir starkare ju fler gånger de klarar av en situation, enligt forskning. Att känna kontroll som sexåring betyder ofta att de förstår situationen, får svar på frågor och vet vad som ska ske. Man kan redan i hemmet förbereda barnet med hjälp av 1177, barnwebben eller klinikernas informationsmaterial.

Som förälder har man som uppgift att stötta, trösta och ge barnet trygghet. Som förälder kan man även berätta för personalen hur barnet vanligtvis hanterar svåra situationer. I Barncancerfondens förberedelsepärmar inför olika undersökningar finns tips på hur man förbereder barn i olika åldrar.

Text: Ann-Christin Björklund Publicerades: 21 november 2016
Barn&Cancer görs med stöd från PostkodLotteriet