Mötet som kan hejda expertkrisen: ”Bristernas brist”

David Gisselsson Nord och en mikroskopisk bild på en barntumör

Svensk cancervård hotas av en oroväckande brist på barnpatologer.
Nyligen träffades landets alla barnpatologer för att försöka hitta lösningar på de utmaningar man står inför.
– Vi brukar säga att det är bristernas brist inom barnpatologin, säger barnpatologen David Gisselsson Nord.

Barnpatologin i Sverige bemannas av ett fåtal väldigt hårt belastade experter. Ett av deras huvuduppdrag är att se till att cancerdrabbade barn får en snabb och korrekt diagnos. Vid just barncancer är detta extra viktigt, då det finns väldigt många olika tumörformer som ska behandlas på olika sätt. Flera av dessa cancertyper är dessutom ovanliga. 

– Vi är bara sju barncancerpatologer i Sverige, vi täckte in alla som arbetar aktivt med det här. Vi brukar säga att det är bristernas brist inom barnpatologin, säger David Gisselsson Nord som arbetar som barncancerforskare och är en av Sveriges få barnpatologer.

Den 3 februari möttes Sveriges alla barnpatologer i Lund för att försöka hitta lösningar på de utmaningar som de står inför i framtiden. David Gisselsson Nord var med och arrangerade mötet. Högst på agendan stod att utbyta kunskap, hitta synergier och diskutera nationell standardisering inom området. 

– Det var väldigt bra att få träffas och vi insåg genast att det finns ett behov av att stötta varandra inom barncancerpatologin i Sverige. Det är mycket lättare när man ses och lär känna varandra. De som arbetar i Lund, Göteborg och Stockholm har träffats tidigare. Patologen i Uppsala fick jag nu träffa för första gången – det var kul, säger han.

Patologi är läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras, något som är grundläggande för att kunna sätta in rätt behandlingar. Konsekvensen av bristen på patologer kan i värsta fall innebära att patienterna kan få kraftigt fördröjda diagnosbesked och behandlingar, samtidigt som viktig forskning riskerar att inte alls genomföras.

Men David Gisselsson Nord är hoppfull om att bristen ska lösas, och ett första steg mot en bättre barnpatologi togs på mötet i Lund. 

– Det var väldigt bra. Det här är något vi borde ha gjort för länge sedan. Det hade aldrig blivit av utan stöd från Barncancerfonden. Tack vare dem gick det väldigt bra. 

Träffen var den första i en serie av flera nationella möten. I september 2017 planerar man att hålla nästa möte. 

– Då kommer Stockholm att vara värd för träffen. Vi ska försöka få det att rotera så att det hålls på alla platser där barnpatologer arbetar. Det är alltid viktigt att hålla igång den här typen av träffar i framtiden. Det är viktigt för barnpatologin, säger David Gisselsson Nord. 

Han hoppas att den här träffen ska göra att man i framtiden kan vända sig direkt till de övriga patologerna på annan ort om men exempelvis behöver hjälp i sitt arbete. 

– Det kan göra att vi kan höja diagnostikens kvalitet och öka snabbheten i diagnoserna, redan nu efter en första träff. Det kommer bara bli bättre hela tiden.

Text: Fredrik Wallin Publicerades: 9 februari 2017
Barn&Cancer görs med stöd från PostkodLotteriet